Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu CN Cầu Cho Việc Loan Báo TM

print

Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu CN Cầu Cho Việc Loan Báo TM

 

 1. Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Gp Thái Bình

– Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật “Khánh Nhật Truyền Giáo”. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta.

– Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội ngày nay, phải tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

– Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8

Thánh Phaolô dạy bảo ông Timôtê và chúng ta, rao giảng Chúa là Thiên Chúa, và Ðức Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

– Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 16,15-20

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và các ông đã vâng lệnh Chúa đi rao giảng khắp nơi. Ðó cũng là lệnh Chúa truyền cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.

– Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếTruyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin.

 1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày.
 2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa.
 3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi.
 4. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.

 

 1. Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Dòng Thừa Sai Bác Ái CKT

http://www.mcchrist.org/

DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là “Khánh Nhật Truyền Giáo”. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc giảng đạo của Hội Thánh.

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối Người rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta.

 • Bài đọc 1.  Is 60, 1-6:

Ngôn sứ Isaia mạnh mẽ tuyên bố Sion sẽ được khôi phục, các dân tộc từ khắp mọi nơi sẽ hân hoan tiến về ánh sáng của Chúa, lòng đầy phấn khởi, vang lời ca tụng Đức Chúa. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

 • Bài đọc 2.  1Tm 2, 1-8:

Trong thư gửi ông Ti-mô-thê, Thánh Phaolô mong muốn các Kitô hữu hãy hết lòng cầu nguyện cho cuộc sống của ai nấy được an cư lạc nghiệp, đạo đức và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho tất cả mọi người đều được cứu độ nhờ nhận biết Ngài.

Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:Anh chị em thân mến, bản chất của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân tộc. Ý thức bổn phận truyền giáo của mình, chúng ta hãy sốt sắng và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
 1. “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn ý thức sâu sắc về căn tính của Giáo Hội, để biến lệnh truyền này thành nỗi thao thức mỗi ngày, hầu luôn tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi lúc, mọi nơi.
 2. Bổn phận của mọi Kitô hữu chính là nỗ lực ‘ra khỏi chính mình’ mỗi ngày để làm chứng tá cho Nước Chúa.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của việc loan báo Tin Mừng, để từng bước hoàn tất ‘bổn phận’ mình trong tương quan với Thiên Chúa, trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
 3. Truyền giáo không chỉ là bổn phận đối với Thiên Chúa, mà còn là một nhu cầu để kiến tạo niềm vui cho đời tông đồ.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo tại những quốc gia chưa biết đến Tin Mừng, được mở rộng trái tim, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà truyền giáo hăng say hoạt động, để ngày càng có nhiều người được đón nhận ơn Cứu độ.
 4. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón nhận những nỗi khó nhọc với lòng tin, chấp nhận những thử thách với lòng mến, kiên nhẫn chịu đựng với lòng cậy trông vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là phương thế tuyệt hảo giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của những người được tuyển chọn.
 • Chủ tế:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban xuống muôn phúc lành, giúp chúng con biết biến cả cuộc đời thành cuốn Kinh Thánh sống động, để cảm tạ và tôn vinh danh Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.