Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN – Năm C

print

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – C

1Sm 22,2.7-9.12-13.22-23 ; 1Cr 15, 45-49 ; Lc 6,17.27-38

Chủ đề:  YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

 Lời Chúa: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ” (Lc 6,36).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 7 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học mới mẻ là thực hiện bác ái với tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, và sống từ bi nhân hậu như Cha trên trời là Đấng từ bi nhân hậu với hết thảy mọi người:

Sao – lê độc ác mưu sâu,

Nhưng còn Đa – vít nuốt sầu thứ tha.

Đúng như Lời Chúa dạy ta:

Yêu thương, giúp đỡ, thứ tha kẻ thù.

Vinh quang hạnh phúc thiên thu,

Chúa dành để thưởng đền bù công lao.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa để chúng ta biết sống yêu thương, bác ái với hết thảy mọi người như Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

1.Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và hay thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2.Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3.Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người và đã nêu gương tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Con người sinh ra trong đời này là để yêu thương và được yêu thương. Tình yêu thương ấy được bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thương này là cốt lõi trong Đạo và trở thành giới luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi;  ngươi phải yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Giới luật này đã được ghi trong sách Thứ luật và sách Lêvi. Các bậc khôn ngoan, các tiến sĩ luật Do Thái và ngoại giáo đã đưa ra áp dụng luật này vào trong thực tế: “Điều ngươi không muốn người ta làm cho chính mình, thì ngươi cũng đừng làm cho ai khác”. Như thế, con người mang sẵn trong mình sách lề luật và quy tắc đích thật về thái độ phải có đối với đồng loại.

Thưa anh chị em, bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy một mẫu gương sáng chói về thái độ yêu thương và tha thứ cho kẻ thù: chỉ vì ghen tức mà vua Saolô đã xua quân lùng bắt Đavít, người tôi trung tài giỏi. Dù vậy, đứng bên đầu giường có sẵn cây giáo của Saolô đang ngủ say li bì, Đavít cũng không hạ sát kẻ đã gây đau thương tột độ cho mình. Ông chỉ lấy cây giáo và bình nước của Saolô và lẳng lặng ra đi khỏi doanh trại địch, rồi gọi bầy tôi của Saolô tới mà nhận về. Dù sống trong luân lý: “răng đền răng, mắt đền mắt” nhưng Đavít cũng đã thực hiện được giáo huấn mới của Chúa Giêsu: “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”. Vì, “Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy”. Phải yêu thương như vậy, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Với luật mới của Chúa Giêsu, tha nhân không chỉ là những người đồng chủng, những người yêu thương, làm ơn cho mình nhưng là tất cả mọi người. Đàng khác, Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ của Người phải đạt mức độ toàn vẹn và tuyệt đối hơn nữa, yêu thương cả kẻ thù và “Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án”. Vì, Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta theo lối cư xử của chúng ta trong ngày phán xét chung thẩm.

Có câu chuyện kể rằng, trong thế chiến vừa qua, một sĩ quan Anh thấy một sĩ quan Đức bị trọng thương, đang quằn quại bên hàng rào kẽm gai. Bom đạn ầm ầm, khói lửa ngút trời, nên không thể đưa người thương binh vào chỗ an toàn. Cuối cùng, người sĩ quan Anh tự nhủ: “Mình không đành lòng nhìn một người đau đớn khốn khổ như vậy!”. Thế là anh phóng ra giữa lửa đạn, vác người thanh niên trên vai và đưa sang phần đất mà quân Đức chiếm đóng. Khi trận tạm dừng, một sĩ quan Đức bước ra giữa chiến hào, tháo chiếc Thánh giá bạc đeo trước ngực và gắn cho người sĩ quan Anh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hình ảnh và gương bác ái của viên sĩ quan Anh giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống của mình, đồng thời hướng cái nhìn của chúng ta vào Chúa Giêsu, Thầy dạy và là tấm gương toàn vẹn về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương, tha thứ cho những ai làm hại chúng ta. Vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, Đấng nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Chúng ta đong đấu nào thì cũng sẽ được đông trả bằng đấu ấy. Vì thế, chúng ta muốn Thiên Chúa tha tội của chúng ta thì chính chúng ta cũng phải yêu thương tha tội cho những người xúc phạm đến chúng ta.

Nguyện xin Chúa xót thương và ban ơn trợ giúp để chúng ta biết thành tâm tìm kiếm và thực thi những điều đẹp ý Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.