Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mân Côi

print

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – B

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

Chủ đề: MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Lời Chúa:“Này Tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lc 1,38).

Nhập lễ:   

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi. Mừng kỷ niệm biến cố chiến thắng đạo quân Hồi giáo tại vịnh Lepente vào thế kỷ 16. Biến cố này giúp ta tái khám phá sự hiện diện của Mẹ Maria trong Hội Thánh lữ hành:

Siêng năng lần hạt; canh tân,

Tôn sùng Thánh Mẫu Mẹ khuyên ba điều.

Thuyền trần chao đảo truân chuyên,

Mẹ thương mách bảo chớ nên khinh thường.

Lơ – păng kỷ niệm vấn vương,

Nhắc ta nhớ lại: cậy nương vào Người.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận thánh ý Chúa như lời Mẹ dạy: Sám hối, cầu nguyện và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Sám hối:

  1. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa làm người đã sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

  1. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã cho Đức Maria cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

  1. Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ của Hội Thánh. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hội Thánh Công Giáo được Chúa Ktiô thiết lập trên nền tảng các Tông đồ, Đấng làm chủ vũ trụ và Người muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Hội Thánh hoàn toàn ý thức những kỳ công của Thiên Chúa trong ngày Ngũ tuần tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng tùy theo Thánh Thần ban cho. Ở chặng đầu cuộc hành trình này, Mẹ Maria đã hiện diện ở giữa các thánh Tông đồ trong nhà tiệc ly, và cùng với các ngài đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện tha thiết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Thưa anh chị em, trong biến cố truyền tin Thánh Thần đã xuống trên Mẹ Maria. Cũng từ đó, Mẹ Maria đã trở thành hiền thê trung tín của Thánh Thần. Mẹ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, và đã dâng lên Thiên Chúa sự quy phục hoàn toàn của lý trí, ý chí và đức tin: “Này Tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Lời xin vâng này được thể hiện từng giây phút trong cuộc đời của Mẹ Maria mãi tới đỉnh cao đồi Golgotha khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của núi sọ. Như vậy, ngày lễ ngũ tuần ở Giêrusalem đã được chuẩn bị bởi thập giá nhưng cũng bởi giờ phút truyền tin ở Nagiareth. Tại nhà tiệc ly, hành trình của Mẹ Maria gặp gỡ hành trình của Hội Thánh trong đức tin: Mẹ Maria gắn bó chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Kitô, và cũng gắn bó với mầu nhiệm Hội Thánh ngay từ lúc khai sinh. Trong suốt cuộc hành trình của Hội Thánh, Mẹ Maria luôn hiện diện như “Đấng đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói”. Và như thế, Mẹ Maria như đấng cầu bầu cho Hội Thánh, đặc biệt trong những giờ phút lâm nguy. Vì, Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh. Bằng sự quan tâm hiền mẫu của mình, Mẹ luôn đỡ nâng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng ta phó thác nơi Chúa, như Mẹ đã kiên trung tín thác suốt đời, để thánh ý của Chúa được thực hiện, vì ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Bằng sự quan tâm hiền mẫu như thế, qua các biến cố lịch sử của Hội Thánh đều có cánh tay Mẹ chở che, và cũng qua đó nói lên sự hiện diện đầy tình hiền mẫu của Mẹ trong cuộc lữ hành của Hội Thánh.

Lịch sử ghi lại rằng, trước sức mạnh đe dọa của đạo quân Hồi Giáo tại vịnh Lepente vào thế kỷ 16 (1571) trên phần đất nước Ý, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo vệ. Đạo binh Thánh Giá lên đường ra tiền tuyến. Hậu phương yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Đoàn chiến thuyền hùng hậu của đạo quân Hồi Giáo đang tiến nhanh trên mặt biển Địa Trung Hải như đi vào chỗ không người, gió lại rất thuận lợi vì thổi sau lưng họ làm cho họ tiến lên dễ dàng, nhưng kỳ lạ thay, tàu bè của họ bỗng nhiên quay lộn lại đâm mạnh vào nhau, làm cho tàu chìm, người chết, chiến thắng trở về với người Công giáo. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng Pio V đã đặt lễ Kính Mẹ Mân Côi vào ngày này (07/10) để kính nhớ sự bảo vệ đầy quyền năng của Mẹ đã làm cho Hội Thánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Khi mừng kỷ niệm chiến thắng tại vịnh Lepente, chúng ta thêm một lần nữa cảm nhận sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria từ khi Ngôi Lời nhập thể đến chân thập giá và trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh bằng sự can thiệp của Mẹ. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, là dịp để chúng ta đi vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho mọi người đón nhận và tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Trong các lần hiện ra ở Lộ Đức cũng như Fatima, Đức Mẹ đều khuyên nhân loại phải ăn năn sám hối, lần chuỗi Mân Côi và sống trung thành với Chúa để chúng ta được ơn làm nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết nhìn ngắm đời sống của Mẹ để noi gương đời sống đức tin anh dũng, đồng thời biết chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.