Dành giờ cho Chúa

print

DÀNH-GIỜ-CHO-CHÚA-Jacques-Philippe-LM-Minh-Anh-dich

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA

JACQUES PHILIPPE

Người Dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

 

 

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott)
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh)

 

NỘI DUNG

I. Kết hiệp với Chúa không là một kỹ năng nhưng là một ân sủng

1. Kết hiệp với Chúa không phải là một loại yoga Kitô giáo
2. Một số hậu quả trực tiếp
3. Tin tưởng & phó thác, nền tảng của một đời sống kết hiệp với Chúa
4. Trung thành & bền chí
5. Sự ngay lành trong ý hướng
6. Khiêm tốn & nghèo khó trong tâm hồn
7. Quyết tâm bền chí
8. Phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa

II. Sử dụng thời giờ thế nào để kết hiệp với Chúa

1. Những ý tưởng mở đầu
2. Khi vấn đề không đặt ra
3. Tính ưu việt trong hành động của Thiên Chúa
4. Tính ưu việt của tình yêu
5. Thiên Chúa thông ban chính mình qua nhân tính Đức Giêsu
6. Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn chúng ta

 

III. Sự phát triển của một đời sống cầu nguyện

1. Từ trí óc đến con tim
2. Vết thương tâm hồn
3. Tâm hồn chúng ta & tâm hồn Hội Thánh

 

IV. Những điều kiện thể chất cho việc kết hiệp với Chúa

1. Thời gian
2. Nơi chốn
3. Tư thế

 

V. Một vài phương pháp cầu nguyện

1. Một số ý tưởng đầu tiên
2. Suy niệm
3. “Kinh nguyện Giêsu”
4. Chuỗi Mân Côi
5. Làm sao giải gỡ một vài khó khăn

 

PHỤ TRƯƠNG

1. Phương pháp nguyện gẫm theo Cha Liebermann
2. Tập sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa theo Thầy Lawrence of the Resurrection.