Giáo Huấn 12: Đào Tạo Phụng Vụ Cho Dân Chúa

print

GIÁO HUẤN 12

ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA

 

H. Hội Thánh đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa theo cách thức nào ?

T. Hội Thánh giúp cho Dân Chúa hiểu về phụng vụ qua hai phương cách, là Đào tạo CHO phụng vụ và Đào tạo QUA phụng vụ.

 

Giải thích

Từ khi Hiến chế Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vaticanô II được ban hành năm 1963 đến nay, Hội Thánh luôn mong muốn cho mọi thành phần Dân Chúa: Một mặt, được đào tạo chuyên môn về phụng vụ, nghĩa là đào tạo cho phụng vụ, để hiểu rõ ý nghĩa biểu tượng, lịch sử của nghi thức và tinh thần của phụng vụ; Mặt khác, khi cử hành phụng vụ, các tín hữu cũng tiếp tục được đào tạo, nghĩa là đào tạo qua phụng vụ, Luật Đức Tin và Luật Cầu Nguyện trong Hội Thánh, nghĩa là Hội Thánh tin thế nào thì cầu nguyện thế ấy. Nói cách khác, khi Hội Thánh cầu nguyện là lúc Hội Thánh tuyên xưng niềm tin của mình.

Tất cả các tín điều Dân Chúa học hỏi trong Giáo lý Đức Tin Công giáo đều được Hội Thánh cử hành trong phụng vụ, theo chu kỳ Năm Phụng Vụ, trong các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ… Như các bài giáo lý về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thì có lễ trọng về Chúa Ba Ngôi; các bài giáo lý về mầu nhiệm Chúa Nhập Thể thì có Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, với các lễ trọng như Lễ Giáng Sinh, lễ Hiển Linh; các bài giáo lý về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa thì có cả mùa Chay và Mùa Phục Sinh, với các lễ trọng của Tam Nhật Thánh: tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Người; hay các bài giáo lý về Đức Trinh Nữ Maria, thì có các lễ Trọng như lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, Đức Mẹ Hồn xác lên trời; hay các bài giáo lý về các Thánh Thông công, thiên đàng, luyện ngục… Hội Thánh có Lễ các Thánh, Lễ cầu cho các tín hữu qua đời v.v.

Như vậy, nhờ được học hỏi giáo lý đức tin, được giải thích về ý nghĩa biểu tượng được sử dụng trong phụng vụ, Dân Chúa hiểu biết về Chúa để có thể gắn bó, yêu mến Người, đồng thời, họ sẽ gặp gỡ Chúa Kitô trong phụng vụ, qua việc lắng nghe và được Người ban ân sủng, khi tham gia cử hành cách ý thức và tích cực.