Giáo Huấn 15: Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin

print

GIÁO HUẤN 15/CN II MÙA CHAY/8.3.2020

Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin

* H. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng cách nào? (C. 25).

T. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng sự vâng phục đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, và đón nhận chân lý của Ngài.

* Giáo huấn này dựa trên thánh thư Do-thái (Dt 11, 1; Rm 4, 16):

Vì tin mà người ta được thừa hưởng Lời Thiên Chúa hứa, như thế Lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không…”.

* Lời Chúa cho chúng ta thấy:

  1. Đức tin là sự vâng phục tuyệt đối Lời Thiên Chúa, như gương của tổ phụ Áp-ra-ham: “Nhờ đức tin, Ông đã vâng nghe Chúa gọi mà ra đi, dù chưa biết đi đâu” (Dt. 11,8).

Còn Đức Maria, vì tin lời Sứ thần Gáp-ri-en, Mẹ đã hoàn toàn vâng phục khi nói: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên thần truyn (Lc 1, 38). Suốt đời, cho dù là dưới chân thập giá, Mẹ vẫn không ngừng tin là: “Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói” (Lc 1, 45). Mẹ là mẫu gương hoàn hảo nhất về sự ‘vâng phục tuyệt đối bằng đức tin’.

  1. Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban: Thiên Chúa kêu gọi Áp-ra-ham không hẳn vì ông xứng đáng, mà chỉ vì Thiên Chúa muốn. Đó luôn là điều huyền nhiệm. Cũng vậy, chính Thiên Chúa mở mắt tâm hồn, ban cho ta “cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tin theo chân lý” (MK s.5), cho dẫu ta bất xứng hơn nhiều anh em lương dân.
  2. Đức tin cũng là hành vi của con người, vì đó là hành vi hiểu biếttự do của chúng ta, đáp lại lời Thiên Chúa. Ân huệ Thiên Chúa không huỷ diệt khả năng hiểu biết và ý chí tự do của con người, nhưng luôn soi sáng, nâng đỡ, và gọi mời con người cộng tác, bằng sự tự nguyện vâng nghe và thực hành Lời Chúa.

Chúng ta hãy xin Chúa củng cố đức tin của mỗi người chúng ta.