Giáo Huấn 15: Phụng Vụ Các Bí Tích

print

GIÁO HUẤN 15

Phụng Vụ Các Bí Tích

H. Hội Thánh cử hành phụng vụ Bí tích thế nào ?

T. Hội Thánh cử hành phụng vụ Bí tích dựa theo các Nghi Thức Bí Tích được Toà Thánh phê chuẩn.

Giải thích

Các Bí tích cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô theo các thời điểm quan trọng trong đời sống của ngưởi tín hữu: Sinh ra, trưởng thành và sai đi, cuối cùng là đau yếu bệnh tật và chết đi. Các bí tích được cử hành đều tập trung vào nghi lễ chính yếu, kèm theo những nghi lễ diễn nghĩa nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa và sứ vụ của từng bí tích

Nghi thức Rửa tội gồm Nghi thức Tiếp Nhận, Phụng Vụ Lời Chúa, nghi thức chính yếu là cử hành Rửa tội và các nghi thức diễn nghĩa trao áo trắng và nến cháy.

Nghi thức Thêm Sức được diễn ra sau Phụng Vụ Lời Chúa và Tuyên Xưng Đức Tin, Lời nguyện cầu xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần và nghi thức chính yếu là xức dầu thánh trên trán và đặt tay, cùng nghi thức diễn nghĩa trao ban bình an.

Bí tích Thánh Thể được cử hành trong thánh lễ. Trung tâm và cao điểm của toàn bộ cử hành là Kinh Lời Truyền Phép.

Bí tích Giải tội được cử hành khi hối nhân: xét mình cẩn thận, ăn năn tội dốc lòng chừa. Nghi thức chính yếu là lời thú tội với linh mục và ngài suy xét mà ra việc đền tội tương xứng và đọc lời xá giải. 

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân ban cho tín hữu hấp hối, trước khi đại phẫu, bệnh tật hay già yếu. Nếu bệnh nhân đã xức dầu và phục hồi, trong cùng cơn bệnh, cứ mỗi lần trở nặng, có thể lãnh bí tích này nhiều lần. Nghi thức chính yếu là linh mục thinh lặng đặt tay, cầu xin ban Thánh Thần và xức dầu trên bệnh nhân.

Bí tích Truyền Chức Thánh gồm ba cấp bậc: giám mục, linh mục và phó tế. Nghi thức chính yếu là việc đặt tay và lời nguyện phong chức liên quan theo từng cấp bậc. Cả ba cấp bậc được trao ban qua phụng vụ bí tích, nhưng chỉ có giám mục và linh mục được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, còn phó tế có nhiệm vụ giúp giám mục và linh mục thi hành phận vụ.

Bí tích Hôn Phối do người nam người nữ, thừa tác viên ân sủng của Chúa Kitô, nghi thức chính yếu là bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt Hội Thánh, thừa tác viên chức thánh, nhân danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận và chúc lành cho họ.