Giáo Huấn 16: Các Giờ Kinh Phụng Vụ

print

GIÁO HUẤN 16

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

 

H. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì ?

T. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh, để thánh hóa trọn ngày sống của con người, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu “phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.

 

Giải thích

Đặc tính Các Giờ Kinh Phụng Vụ là thánh hóa toàn bộ chu kỳ thời gian ngày và đêm. Cho nên Các Giờ Kinh Phụng Vụ được chia thành 5 giờ kinh khác nhau trong ngày: kinh Sáng, kinh Trưa, kinh Chiều, kinh Tối và kinh Sách.

Kinh Sáng nhằm thánh hóa thời khắc ban mai, được đọc vào lúc bình minh ló rạng để ca ngợi Đức Kitô Phục sinh là mặt trời công chính, là ánh sáng thật chiếu soi mọi người và  dâng lên Chúa những tác động đầu tiên của lòng trí người tín hữu.

Kinh Trưa vì người tín hữu có thói quen cầu nguyện nhiều lúc trong ngày cả khi đang làm việc, nên giờ kinh này sắp xếp thành: Kinh 9 giờ sáng, kinh 12 giờ trưa và kinh 3 giờ chiều, để họ có thể chọn giờ nào phù hợp mà sử dụng.

Kinh Chiều để tạ ơn những gì Chúa đã ban hoặc những việc lành chúng ta đã làm trong ngày, đồng thời cũng nhắc nhớ đến công trình cứu chuộc của Chúa, và niềm hy vọng về ánh sáng không hề tàn lụi. Giờ kinh này cử hành vào lúc ban chiều khi ngày vừa xế bóng.

Kinh Tối để bày tỏ tâm tình thống hối và phó thác, và xin Chúa chúc lành cho một giấc ngủ bình an. Kinh này đọc trước khi đi ngủ, dù đã quá nửa đêm.

Kinh Sách có thể đọc bất cử giờ nào trong ngày, nhằm để Dân Chúa nghiền ngẫm Kinh Thánh và những trang sách hay của các nhà tu đức, cùng các Thánh vịnh, thánh thi và lời nguyện.

Mỗi giờ kinh được cử hành tại những nơi và vào giờ nhất định, dưới sự chủ toạ của thừa tác viên của Hội Thánh, như phần Phụng Vụ Lời Chúa, cầu trúc chính yếu của các giờ kinh là đọc các Thánh Vịnh, Lời Chúa và các Lời Nguyện.

Hội Thánh đặc biệt ủy nhiệm cho giáo sĩ, tu sĩ nam nữ trong đời sống thánh hiến phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, để nhiệm vụ cầu nguyện của Đức Kitô được tiếp nối không ngừng trong Hội Thánh, còn anh chị em giáo dân cũng được khuyến khích nên đọc một vài giờ kinh phụng vụ trong ngày, nhất là Kinh Sáng và Kinh Chiều.  

Các Giờ Kinh Phụng Vụ là những lời nguyện ca ngợi và khẩn cầu và thật là lời cầu nguyện của Hội Thánh cùng với Chúa Kitô và dâng lên Chúa Kitô.