Giáo Huấn 18: Nghi Thức An Táng Công Giáo

print

GIÁO HUẤN 18

NGHI THỨC AN TÁNG CÔNG GIÁO

H. Nghi thức an táng công giáo có ý nghĩa gì ?

T. Nghi lễ an táng là để phó dâng người tín hữu đã qua đời cho Thiên Chúa, gia tăng niềm hy vọng cho cộng đoàn, và làm chứng niềm tin cho những ai đã được chịu phép rửa tội sau này sẽ được phục sinh cùng với Chúa Kitô.

Giải thích

Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô trong Nghi thức an táng. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô đã chết và phục sinh, giờ đây họ cùng với Chúa Kitô vượt qua cái chết đến sự sống. Vì thế, Hội Thánh dâng Hy tế của Chúa Kitô để cầu cho người đã qua đời, để hy lễ và lời chuyển cầu của các Chi thể Chúa Kitô cùng hiệp thông với nhau, để người qua đời được trợ giúp thiêng liêng, người còn sống được an ủi, và vững niềm hy vọng sẽ được phục sinh với Đức Kitô.

Khi tôn kính thi hài người qua đời, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh tuyên xưng niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, qua việc đọc kinh cầu nguyện từ khi hấp hối, tắt thở đến khi chôn cất. Với ý nghĩa đó, việc cầu nguyện cho người quá cố được diễn ra theo từng giai đoạn: canh thức tại nhà tang, lúc nhập quan, chuyển linh cữu đến nhà thờ, Thánh lễ an táng, và nơi phần mộ.

Tại nhà tang: người thân và cộng đoàn tập họp lại để nghe Lời Chúa, như những lời an ủi và khơi lên niềm hy vọng sống lại. Việc đọc Lời Chúa vừa là việc công bố mầu nhiệm phục sinh, khơi lên niềm hy vọng sẽ gặp nhau trong Nước Thiên Chúa, vừa hướng lòng người tín hữu tưởng nhớ đến người quá cố, và thúc đẩy họ trở nên nhân chứng trong đời sống Kitô hữu.

Tại Nhà Thờ: Linh mục cử hành Thánh lễ, với tư cách là người giáo dục đức tin và là thừa tác viên an ủi. Ngài phó dâng người quá cố cho Chúa, khơi lên niềm hy vọng nơi người hiện diện, hun đúc niềm tin của cộng đoàn vào mầu nhiệm chết và phục sinh.

Tại Đất thánh: là nơi thân xác người tín hữu được chôn cất để chờ ngày phục sinh. Hội Thánh cho phép hoả thiêu, nhưng không được rải tro cốt xuống biển, xuống đất hay trong không khí, mà đặt ở Đất thánh, nhà hài cốt hoặc ở một nơi xứng hợp, để chờ ngày phục sinh.

Ngoài Thánh lễ, Nghi thức an táng cử hành tại nhà thờ có thể do phó tế chủ sự. Giáo dân được khuyến khích chủ sự các nghi thức tại nhà tang và nghĩa địa.