Giáo Huấn 19: Các Hồng Ân Của Thánh Thần

print

 Giáo Huấn 19: Các Hồng Ân Của Thánh Thần

H. Các hồng ân của Chúa Thánh Thần là gì ?

T. Các hồng ân Chúa Thánh Thần là những xu hướng thường xuyên, giúp chúng ta dễ dàng tuân theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca dạy: Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói…mà có Thánh Thần…Anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận Lời Chúa giữa bao nỗi gian truân, với niềm vui do Thánh Thần ban…”[i].

Lời Chúa cho thấy: Đời sống tin, cậy, mến của chúng ta luôn cần phải được nâng đỡ bởi những “hồng ân của Chúa Thánh Thần”: Có bảy hồng ân (bảy ơn) Chúa Thánh Thần:

  1. Ơn khôn ngoan, giúp ta biết phân biệt điều phải điều trái, biết ngoan ngoãn vâng theo thánh ý Chúa.
  2. Ơn thông minh, giúp ta nhận ra thánh ý Chúa, hiểu biết cách sâu sắc những gì chúng ta tin, vì Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy.
  3. Ơn biết lo liệu, giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, biết lo tránh những cơ hội dẫn đến tội lỗi và chọn những gì không trái với lương tâm…
  4. Ơn dũng cảm, giúp ta chu toàn việc bổn phận và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn cách vui tươi và phấn khởi.
  5. Ơn hiểu biết, giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy, giúp ta nhìn thấy mọi sự việc theo cách nhìn của Chúa.
  6. Ơn đạo đức, giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em; giúp ta yêu mến những sự thuộc về Chúa và đức tin.
  7. Ơn kính sợ Chúa, giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa, sợ làm phiền lòng Chúa; giúp ta không sợ hãi như kẻ nô lệ, nhưng luôn tôn kính và trông cậy vào Tình Yêu của Chúa.

[i] 1 Thêxalônica 1, 5-6.