Giáo Huấn 22: Khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới và loài người, có phải Người đã hành động theo kế hoạch đã định không ?

print

GIÁO HUẤN 22

22

 

H. Khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới và loài người, có phải Người đã hành động theo kế hoạch đã định không ? [i]

T. Đúng thế, Thiên Chúa đã sáng tạo nên thế giới, nhất là con người theo kế hoạch toàn năng và yêu thương của Người.

Lời Chúa : “Thiên Chúa là Tình Yêu” [ii].

Giáo Huấn GH :

Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Người tạo thành thế giới, và loài người là để tuôn tràn Tình Yêu Thương của Người; nên Người tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Người, và gọi chúng ta là con cái của Người.

Vì vậy, Người đã tạo nên chúng ta có ý chí và tự do, để ta có thể suy nghĩ, nói năng, sống trong tình yêu thương [iii], và đáp lại tình yêu thương của Người.  Quả thực, “Tình yêu là quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa trao ban cho loài người !” [iv].

Dù tôi và bạn giàu hay nghèo, được người đời khen ngợi hay bị khinh chê, Thiên Chúa vẫn biết đến, vẫn gọi nhớ, vẫn viết tên tôi và tên bạn trong lòng bàn tay Người, tôi và bạn là “của riêng Người !” [v], có vị trí độc đáo trong kế hoạch yêu thương của Người [vi]; và Người mời gọi chúng ta cũng hãy tham gia thực hiện kế hoạch yêu thương của Người nơi gia đình, giáo xứ, giáo hội và xã hội.

[i] DOCAT, c. 1.

[ii] 1 Ga 4, 16.

[iii] x. Ep 3, 9.

[iv] ĐTC Bênêđictô XVI, Thông điệp (TĐ). “Thiên Chúa là Tình yêu”, s. 2.

[v] x. Giêrêmia 1, 4-10; Isaia 43, 1; 49, 1.16. Thánh Henry Newman (1801-1890).

[vi] ĐTC Bênêđíctô XVI, 9.7.2006.