Giáo Huấn 26: Có phải Nước tình yêu của Thiên Chúa đang sống động nơi Giáo Hội không ?

print

GIÁO HUẤN 26

26

 

* H. Có phải Nước tình yêu của Thiên Chúa đang sống động nơi Giáo Hội không ? [i]

T. Đúng vậy, vì Giáo Hội có mặt là “để thế giới có được một địa chỉ dành cho Thiên Chúa, là chính Nước Thiên Chúa” [ii].

* Lời Chúa :“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” [iii].

* Giáo Huấn GH

Nhờ Đức Giêsu, Nước Thiên Chúa đã thật sự khởi đầu nơi thế gian. Vì bất cứ nơi đâu các bí tích của Người được cử hành, thì thế giới của tội lỗi, của sự chết bị đánh bại và được biến đổi…  một công trình sáng tạo mới, là Nước Thiên Chúa được thành hình.

Muốn vậy, các Kitô hữu phải diễn tả sự sống mới đã được ban tặng qua các bí tích, thành những hành động yêu thương, phục vụ cụ thể nơi gia đình, giáo xứ và xã hội !

Một Kitô hữu đến Nhà thờ Rước Chúa và lãnh nhận các bí tích, thì cũng phải biết rộng lượng, dịu dàng, ân cần [iv] chia sẻ tình thương, sự tôn trọng, cơm bánh cho người nghèo; phải biết can đảm ra khỏi chính mình, để đi đến, vực dậy những người đang bị đè bẹp bởi những hậu quả tồi tệ của tội lỗi, là những cảnh đời bất công, bệnh tật, đau khổ, cô đơn, nghiệt ngã… và những hình thức nghèo khổ tinh thần lẫn vật chất khác nữa ! [v].

[i] x. DOCAT, c. 21.

[ii] Joseph Ratzinger.

[iii] Lc 4,18-21.

[iv] Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, TĐ. “Mẹ và Thầy” (1961), s. 257.

[v] x. Diễn văn của ĐHY Bergoglio trước Mật viện Hồng y, 2013; ĐTC Bênêđictô XVI, TĐ. “Thiên Chúa là tình yêu” (2005), s. 19.