Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta

print

Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta

 

H. Vì sao chúng ta có thể lập công phúc trước mặt Thiên Chúa?

T. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta có khả năng lập công cho mình và cho người khác, nhờ kết hợp với Chúa Ki-tô.

***

Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su nói: Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”[i].

“Hoa trái” đây chính là những công phúc, là những việc làm đáng thưởng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Thực ra, con người không thể lập công phúc gì trước mặt Thiên Chúa: vì tất cả những gì chúng ta đang có (cả đến thân xác, linh hồn và cuộc sống…) đều là của Thiên Chúa ban không cho chúng ta; hơn nữa, chúng ta chỉ là những tạo vật hoàn toàn bất xứng! Nhưng nhờ ơn Chúa, ta có thể lập công:

a/ Vì Thiên Chúa đã muốn cho con người được cộng tác với ân sủng, nên ta có thể lập công trước mặt Thiên Chúa khi ta biết cộng tác, bằng cách tự nguyện đáp lại sự thôi thúc của Thiên Chúa, sự gợi hứng và trợ lực của Chúa Thánh Thần.

b/ Vì Thiên Chúa đã nhận con người làm “nghĩa tử”: bởi tình thương nhưng không, Thiên Chúa nhận con người làm “nghĩa tử”, cho ta được “đồng thừa tự” với Chúa Ki-tô, được cùng với Người lập công để xứng đáng nhận phần gia tài Người hứa ban là “sự sống vĩnh cửu”.

c/ Vì tình yêu Đức Ki-tô trong ta là nguồn mạch mọi công phúc trước mặt Thiên Chúa: khi biết kết hiệp với Đức Giê-su Ki-tô bằng một tình yêu tích cực, nghĩa là biết làm tất cả chỉ vì yêu mến Chúa, chắc hẳn ta sẽ biết làm tất cả trong tinh thần siêu nhiên, nhờ vậy, ta sẽ lập được công phúc trước mặt Thiên Chúa và người  ta. Tóm lại, như lời Kinh tiền tụng lễ các Thánh công bố: “Chúa được tôn vinh nơi cộng đồng chư thánh, vì khi tuyên dương công phúc các ngài, Chúa tuyên dương ân sủng của Chúa”.

[i] Gioan 15, 5.8.