Giáo Huấn 44 – Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh

print

Giáo Huấn 44:Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh

H. Đức khiết tịnh là gì ?

T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình.

Lời Chúa:  “Anh em lại chẳng biết thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần sao…anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”[i].

Lời Chúa mời gọi ta sống Đức khiết tịnh, là ơn TC ban, giúp ta biết làm chủ bản năng tính dục, nghĩa là làm chủ được sự thu hút, quyến rũ tự nhiên giữa người nam và người nữ, để sống trong sáng tốt đẹp, theo bậc sống của mình, đúng như ý Chúa muốn. Tất cả Ki-tô hữu đều phải giữ khiết tịnh theo bậc sống của mình:

– Những người sống đời thánh hiến, được mời gọi dâng hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, trong đời sống độc thân vì Nước Trời, để phục vụ cho việc xây dựng đại gia đình Hội Thánh.

Những người không lập gia đình cũng được mời gọi sống tiết dục, theo Điều răn thứ sáu.

Những người lập gia đình, được mời gọi sống khiết tịnh và tiết độ theo bậc vợ chồng, là tránh tìm kiếm khoái lạc nhục dục thái quá, vì tình yêu chân chính đòi đôi bạn biết sống chừng mực, biết giữ tiết độ trong tương quan tính dục, bởi lẽ khi vợ chồng biết tiết chế là dấu chứng hai người tôn trọng và trao cho nhau tình yêu cao cả, vượt lên trên ham muốn của thể xác.

Hơn nữa, trong sạch và tiết độ qua hành vi ân ái còn biểu lộ sự tôn trọng phẩm giá con người cao quý của người mình yêu: con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là Đền thờ của Chúa Thánh Thần và là chi thể của Đức Kitô[ii]. Như thế, trong đời sống hôn nhân, thực thi nhân đức khiết tịnh giúp vợ chồng thoát bị nô lệ tình dục, giữ được lòng chung thủy, hầu quên mình phục vụ lẫn nhau, giúp nhau nên giống hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu và “tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình” như ý Chúa muốn.

—-

[i] 1 Côrintô 6, 19-20.

[ii] 1 Côrintô 6,9-19.