Giáo Huấn 47: Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh.

print

GIÁO HUẤN 47/CN XXVIII TN/11.10.2020

Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh.

* H. Vì sao gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Hội thánh? (Câu 186).

T. Vì Đức Ma-ri-a đã sinh ra Chúa Giê-su là Đầu của Hội Thánh, và vì trên Thánh giá, Chúa Giê-su đã trối Đức Ma-ri-a làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gio-an Tông đồ.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm Gio-an (19, 26):

“Đức Giê-su nói với Môn đệ: ‘Đây là Mẹ của con. Kể từ giờ đó, người Môn đệ rước Bà về nhà mình”.

* Đức Ma-ri-a “là Mẹ Chúa Ki-tô  và là Mẹ Hội Thánh”:

1/ Là Mẹ Chúa Ki-tô, vì Mẹ đã được Thiên Chúa chọn gọi, và Mẹ đã “Xin Vâng (X. Gl 4,4; Lc 1, 31-33; Mt 1, 16).

2/ Là Mẹ Hội Thánh: vì Mẹ luôn kết hợp mật thiết với Chúa Ki-tô là Đầu Hội thánh; vì chính Đức Giê-su đã trối Mẹ làm mẹ môn đệ Gio-an, thay mặt cho Hội thánh.

Vì Mẹ đã hiện diện bên các Tông đồ, trợ giúp Hội Thánh sơ khai (X. Cv.1, 14).

Mẹ còn thực sự là Mẹ Hội thánh vì Mẹ là niềm cậy trông và an ủi cho Dân Chúa: giờ đây, ở trên trời, Mẹ luôn là trạng sư, vị bảo trợ, Đấng phù hộ, Đấng trung gian cho chúng ta.

Chúng ta hãy noi gương sùng kính Đức Mẹ của các thánh tử đạo Việt Nam: Ngay trong tù, các Ngài vẫn chia thành hai bên lần chuỗi mân côi. Cha Thánh Hạnh đã hôn kính ảnh Mẹ dù bị đánh 100 roi. Cha Thánh Phêrô Quý (1826-1859) và Thánh Em-ma-nu-en Phụng (1796 – 1859) vừa đi đến pháp trường vừa lớn tiếng lần chuỗi. Cha Thánh Tân (1809-1837) khi bị giam trong cũi, vẫn cất tiếng hát. Thế là quan bắt phải hát mới cho ăn. Ngài viết lại trong thư: “Mỗi bữa ăn, tôi lại có dịp hát chúc tụng Mẹ”.