Giáo Huấn 53: Phán Xét Chung

print

Giáo Huấn 53/CN XXXIV TN/22.11.2020

Phán Xét Chung

* H.  Phán xét chung là gì ? (Câu 202).

T. Phán xét chung là sự phán quyết cuối cùng về hạnh phúc hay án phạt đời đời, mà Chúa Giê-su công bố cho mọi người, khi Ngài trở lại trong vinh quang.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Mát-thêu (25, 32):

 “Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ tách biệt họ, như mục tử tách chiên khỏi dê”.

* Đến ngày tận thế, ngày Đức Ki-tô quang lâm, sẽ có Phán xét chung, để nhân loại thấy được sự công chính và vinh quang của Thiên Chúa.

Ngày ấy, Nước Thiên Chúa sẽ đạt tới hoàn hảo, trong cảnh “Trời mới đất mới” (2 Pr 3, 13); “Muôn loài trên trời dưới đất được quy tụ dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Ki-tô” (Eph 1, 10). Cộng đoàn những người được cứu chuộc sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là nguồn hạnh phúc, và bình an vĩnh cửu:

Sẽ không còn chết chóc, khóc than, đau khổ nữa!” (Kh 21, 4).

Thực ra, chúng ta không biết bao giờ thì trời mới đất mới sẽ xuất hiện (Kh 21,1). Nhưng chúng ta tin chắc một điều là Thiên Chúa đã sửa soạn cho chúng ta một ngôi nhà mới, nơi công lý và hạnh phúc sẽ làm thỏa mãn mọi khát vọng chân chính của loài người (MV39). Niềm xác tín ấy thúc bách ta hoạt động tích cực để xây dựng thế giới này, với muôn loài tạo vật, mỗi ngày tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Đó là cách thức góp phần vào việc xây dựng “Trời mới đất mới”.

Lần kia, thánh trẻ Sa-vi-ô đang đá banh, cha bề trên đến hỏi: Nếu 5 phút nữa con chết, con sẽ làm gì? Sa-vi-ô vui vẻ trả lời: Thưa Cha, con xin tiếp tục đá banh. Quả thực, “Trời mới đất mới” đã bắt đầu từ hôm nay, khi chúng ta biết liên lỉ sống giây phút hiện tại theo thánh ý Chúa:“Sao cho Ngài thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an” (2 Pr 3,16).