Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 1 & 2 (Có Giải Thích)

print

GIÁO HUẤN SỐ 1

CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

 H. Phẩm giá con người bắt nguồn từ đâu? (368) .

T. Phẩm giá bắt nguồn từ việc con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho linh hồn thiêng liêng bất tử, có lý trí và ý chí tự do, nên con người luôn hướng về Thiên Chúa, được mời gọi hưởng phúc đời đời.

Giải Thích:

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Anh em phải mặc lấy con người mới, đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa…” “Thiên Chúa là Tình Yêu”, để nên giống Ngài, ta được mời gọi vận dụng lý trí và ý chí tự do để sống trong Đức Ki-tô, là Con Một, là hình ảnh tuyệt vời nhất của Chúa Cha, bằng việc mến Chúa yêu người:

+ Mến Chúa qua nỗ lực nên thánh, theo Lời Chúa Ki-tô mời gọi, để kết hiệp với Ngài .

+ Yêu người qua việc thực thi “Thương người có 14 mối”, vì đây chính là tiêu chuẩn để xác định ai thực sự là con cái, là hình ảnh của Thiên Chúa, hầu đáng được “Chúa Cha chúc phúc và thừa hưởng Nước Trời”.

Các Thánh tử đạo Việt Nam, dù gian lao đau thương, vẫn tuyên xưng niềm vinh dự vì được làm con cái Chúa, và sẽ được vinh phúc đời đời. Thánh Phê-rô Đường đã viết cho cha Ma-rết: “Hôm nay chúng con được rước Mình Thánh Chúa. Tạ ơn Chúa đã viếng thăm, làm vơi nhẹ những gông cùm đau đớn của chúng con. Nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi, chúng con chẳng ước ao gì khác nữa”.

GIÁO HUẤN SỐ 2

ƠN GỌI ĐƯỢC HẠNH PHÚC (371)

H.Con người phải làm gì để đạt tới hạnh phúc đời đời ?

T. Phải sống các Mối phúc trong Tin Mừng, và sống theo lương tâm ngay thẳng, nhờ ân sủng của Đức Ki-tô.

Giải Thích:

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao!” Nếu có ai hỏi: Phải làm gì để trở thành Ki-tô hữu tốt ? Thì câu thưa đã thật rõ rằng: Mỗi người, theo cách của mình, hãy sống Tám Mối Phúc Chúa Giê-su đã dạy. Giàu sang, danh vọng ngày nay đang là những vị thần vĩ đại, được quần chúng tôn thờ, và các phương tiện truyền thông quảng bá… Nhưng hạnh phúc đích thật chỉ có nơi Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài mới là nguồn phát sinh tình yêu và mọi điều tốt lành: Ngài đã phú bẩm lương tâm và ban các ân thánh của Chúa Ki-tô, để ta nhận biết, phục vụ, yêu mến Ngài, và chỉ nhờ đó, ta mới được hoan hỉ vì được nên giống như Ngài và được sống đời đời .

Vì tin thật vào hạnh phúc Thiên Chúa hứa ban, nên Thánh Ða-minh Mậu đã vui vẻ nói với nhà quan: “Quan cứ thi hành án đi, vì chúng tôi mong về với Chúa, như nai rừng mong tìm về suối nước trong”.