GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 49

print

GIÁO HUẤN SỐ 49: 3/11/2019

 

ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN (1)

H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì? (576)

T. Điều răn thứ chín dạy ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng, cũng như trong ước muốn.

Điều răn này dựa trên Lời Chúa dạy: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. Chúa dạy   ta phải có lòng trong sạch, vì Thiên Chúa cho những ai có lòng trong sạch được ngắm nhìn Thiên Chúa tận mắt, và trở nên giống Người. Ngay từ bây giờ, họ biết nhìn mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa; biết nhìn tha nhân như người thân cận; biết nhìn ra thân xác, của mình và của người khác, là đền thờ Chúa Thánh Thần, là tác phẩm tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên, mà Chúa Ki-tô đã mặc lấy. Để có lòng trong sạch, ta phải quyết tâm làm chủ các giác quan và trí tưởng tượng, phải chuyên cần cầu nguyện, và vững lòng trông cậy ơn Chúa giúp.

Thánh Gio-an Bốt-cô đã nói: “Trong thời đại này, thánh thiện là trong sạch”. Đức hồng y Phan-xi-cô xa-vi-ê Nguyễn văn Thuận đã viết: “Giá trị của thân xác con: là được cứu chuộc bằng Máu Thánh Chúa, là Đền thờ Chúa Ba Ngôi, sẽ được vinh hiển muôn đời. Con đừng đem bán rẻ!”