Hạt Đại Hải: Họp mặt Loan báo Tin Mừng

print

Hạt Đại Hải: Họp mặt Loan báo Tin Mừng –Thứ sáu, 21-10-2022.

Để chuẩn bị cho Chúa Nhật Truyền giáo, Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Đại Hải có tổ chức buổi họp mặt các nhân sự đại diện từng Họ đạo trong Hạt, tại Họ đạo Bắc Hải.

Mở đầu, Cha Benedicto Phan Văn Lành giới thiệu và chào mừng: Cha Philipphe Nguyễn Văn Hùng trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận, quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, cùng khoảng 50 thành viên đại diện cho việc Loan báo Tin Mừng tại các Họ đạo trong Hạt Đại Hải.

Kế đến, Cha Phêrô Trần Công Thắng trưởng ban Loan báo Tin Mừng Hạt Đại Hải gợi lên những thuận lợi và khó khăn trong việc Loan báo Tin Mừng. Đồng thời, Cha cùng với các tham dự viên chia sẻ những kinh nghiệm có được, cũng như những khó khăn, những thách đố trong việc Loan Báo Tin mừng.

Tiếp theo, Cha Philipphe Hùng chia sẻ tâm tình về người “sứ giả Loan báo Tin Mừng” cần có: dù với những thuận lợi hay khó khăn trong việc Loan Báo Tin Mừng, mỗi người cần ý thức những việc làm của mình cần phải đặt dưới “sự tác động của Chúa Thánh Thần”. Bởi vì, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính, và mỗi người chỉ là một cộng tác viên mà thôi.

Sau cùng, Cha Quản hạt Đại Hải gợi lên những tâm tình cần có trong Thánh lễ: “Tạ ơn Chúa về những ơn lành mà Ngài đã ban trên mỗi cá nhân, cũng như trong các họ đạo. Đồng thời, xin Chúa giúp sức để mỗi người kiên trì và trung thành với sứ mạng mà mình đã lãnh nhận, là Loan Báo Tin Mừng”.

Hơn nữa, trong Tin mừng với hình ảnh Chúa hiện ra với các Tông đồ trên biển hồ Tiberia, và ban cho các ngài được mẻ cá lạ. Cha Philipphe Hùng gợi lên cho “sứ giả Loan Báo Tin Mừng” những bài học sau đây:

  • Sứ giả Loan Báo Tin Mừng “phải chịu vất vả” như các Tông đồ vất vả suốt đêm.
  • Sứ giả Loan Báo Tin Mừng “phải thấm nhuần Lời Chúa”, vì Lời Chúa là kim chỉ nam để định hướng và soi chiếu vào những công việc mà người sứ giả đang làm.
  • Sứ giả Loan Báo Tin Mừng “phải thanh luyện bản thân”, để mỗi ngày trở nên tốt hơn và thánh thiện hơn, vì “lời nói thì mau qua, gương lành mới lôi kéo”.
  • Sứ giả Loan Báo Tin Mừng “phải khiêm tốn”, phải ý thức tất cả những gì mình có là đến từ Thiên Chúa, nên những công việc mà mỗi người đang thực hiện không gì khác hơn là công việc của một “tôi tớ trung tín và khôn ngoan”.

Buổi họp mặt kết thúc bằng một bữa cơm thân mật, và mỗi người trở về gia đình, xứ đạo, với một hành trang là “đem niềm vui yêu thương của Thiên Chúa” đến cho mọi người.

MVTT/Hạt Đại Hải