Họ Đạo Cà Mau Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Và Ngày Thế Giới Người Nghèo

print

Họ Đạo Cà Mau Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Và Ngày Thế Giới Người Nghèo

Hôm nay, ngày 17.11.2019, có hai lễ trùng nhau: vừa mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vừa là ngày thế giới người nghèo.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng là Quan Thầy của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Để chuẩn bị tâm hồn cho việc mừng lễ kính thánh Bổn mạng, Cha sở Phaolô Nguyễn Văn Vinh đã tổ chức buổi tĩnh tâm cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ vào lúc 16 giờ chiều Thứ Bảy 16.11.2019.

Vào lúc 6 giờ sáng Chúa Nhật ngày 17.11.2019, Cha sở Phaolô đã chủ sự Thánh lễ long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cầu nguyện cách riêng cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ nhân ngày Bổn mạng. Cũng trong Thánh lễ này, các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ được lặp lại lời tuyên hứa trong “Nghi Thức Tuyên Hứa Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ” để giúp họ ý thức hơn về trách nhiệm dấn thân và bổn phận của mình trong việc phục vụ.

***

Bên cạnh đó, với sự khuyến khích của Đức Cha Stêphanô trong ngày thế giới người nghèo, Họ đạo Cà Mau tổ chức cấp phát 3 tấn gạo cho 300 người nghèo không phân biệt lương giáo, cho họ một bữa ăn huynh đệ và bao thư 100.00đ cho mỗi người. Đây là kết quả sự đóng góp nhiệt tình của quí bà con giáo dân trong Họ đạo để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày thế giới người nghèo. Qua sự sẻ chia đó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi quí bà con có hoàn cảnh khó khăn.

        MVTT/ Họ Cà Mau