Họ đạo Vị Thanh hân hoan đón cha Phó mới

print

Họ đạo Vị Thanh hân hoan đón cha Phó mới

Cha Phaolô Nguyễn Tấn Bửu sau khi được thụ phong Linh Mục, đã được Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm  làm cha Phó họ Đạo Vị Thanh thay cho Cha Đôminicô Nguyễn Văn Hiếu, đi nhậm chức chánh sở Họ Đạo Tôma Hạt Vị Thanh.

Vào lúc 10 giờ ngày 9 tháng 08 năm 2019,  cha đã chủ sự giờ chầu, có quý  cha trong Hạt Vị Thanh, quý cha thân quen và quý bà con giáo dân Họ Đạo Vị Thanh cùng với sự hiện diện của quý thân nhân, ân nhân của Cha Phaolô , cùng nhau hiệp thông với Cha trong giờ chầu.

Nguyện xin Chúa ban cho cha luôn khỏc mạnh, bình an, thánh đức chu toàn bổn phận của Chúa và Giáo hội trao phó.

MVTT/Hạt Vị Thanh