Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm C

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm C

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

Lc 1, 39-45

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Học hỏi:

  1. Tại sao Chị Maria lại lên đường vội vã đến thăm Bà Êlisabét ? Nhà Bà này ở đâu, cách nhà Chị Maria bao xa ?
  2. Chị Maria đem theo những gìkhi đến thăm Bà chị họ của mình?
  3. Khi Chị Maria chào Bà Êlisabét thì những điều gì xảy ra ?
  4. Nhờ Thánh Thần soi sáng, Bà Êlisabét biết được điều gì ?
  5. Bà Êlisabét  gọi Đức Maria là gì ? Ai được gọi là “Chúa” trong  Lc 1,6. 9. 11. 15. 16. 17. 25 ?
  6. Trong Phúc âm Luca, Đức Giêsu trước khi phục sinh, có hay được gọi là Chúakhông ? Xem Lc 2,11; 7,13; 10,1; 11,39; 12,42; 17,6; 18,6; 19,8. 31; 24,3. 34.
  7. Tìm trong bài Phúc âm này hai lý dokhiến Đức Maria được Bà Êlisabét coi là người phụ nữ có phúc ? Bạn thích mối phúc nào của Đức Maria hơn? Tại sao ? Xem thêm Lc 11,27-28.
  8. Trong Lc 1,38 Đức Maria đã tin gì ? Tiếng Xin Vâng của Mẹ ở đây có ý nghĩa gì ? 
  9. Trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và Bà Êlisabét , mỗi vị đã nhậnđược gì từ vị kia ?
  10.  Bạn có bao giờ nghĩ đến việc Đức Maria mang thaiChúa Giêsu không ? Bạn nghĩ gì về việc Con Thiên Chúa hằng sống lại được sống nhờ một người phụ nữ bình dân và khiêm hạ ?

Nghe Audio:

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm C