Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Tuần 4 Thường Niên – Năm C

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Tuần 4 Thường Niên – Năm C

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lời Chúa: Lc 4, 21-30

21Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 22Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

23Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! ” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Học hỏi: 

  1. Đức Giêsu nói hôm nayđã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn? Đọc Lc 7,21-22.
  2. Đâu là phản ứng đầu tiên của dân làng sau khi nghe bài giảng của Đức Giêsu? 
  3. Lời ân sủnglà lời gì ? Đọc Cv 14,3; 20,32. Lời từ miệng Đức Giêsu có giống lời của Thiên Chúa không? Đọc Mt 4,4; Đnl 8,3.
  4. Theo ý bạn, khi dân làng Na-da-rét  nói: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”, họ có ý gì? (họ khinh chê gốc gác của Đức Giêsu, hay họ hãnh diện vì làng mình có một người giỏi giang như thế?).
  5. Đọc Lc 4,23. Câu nói này của Đức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ ý muốn của dân làng Na-da-rét? Theo bạn, ý muốn của họ là gì? Đọc Lc 4,15. Đức Giêsu có chấp nhận ý muốn đó không?
  6. Đọc Lc 4,25-27. Chuyện ngôn sứ Êlia và bà góa ở Xa-rép-ta, và chuyện ngôn sứ Êlisa và ông Naaman có gì giống nhau? Đọc  1 Vua 17,8-24 và 2 Vua 5,8-14.
  7. Khi kể hai câu chuyện trên, Đức Giêsu có ý nói gì với dân làng Na-da-rét? Tại sao lúc đầu họ thán phục  Đức Giêsu, sau họ lại đùng đùng nổi giận và muốn giết Ngài?
  8. Sự cố xảy ra cho Đức Giêsu ở hội đường Na-da-rét  có liên quan gì đến lời sấm của cụ Si-mê-ôn ở Lc 2,34-35 không? 
  9. Cuộc viếng thăm Đền Thờ Giêrusalem của Đức Giêsu có thành công hơn cuộc viếng thăm hội đường Na-da-rét không? Đọc Lc 19,48; 21,38; 13,31-35; 19,41-44.
  10. Bạn nghĩ gì về câu nói của Đức Giê su ở Luca 4,24 ? Bạn có gặp thất bại bao giờ không?     

Nghe audio: 

 Audio học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Thường niên, năm C