Lịch Công Giáo GPCT Tháng 11/2018 – Năm B

print

THÁNG MƯỜI MỘT

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc phục vụ hòa bình : Xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 24.9 Tr Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Thánh Valentin Vinh (Berrio Ochoa), giám mục; Thánh Giêrônimô Liêm (Hermosilla), giám mục và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục (xử trảm -1861- Hải Dương).

Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng đất thánh

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng đất thánh, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng đất thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được huởng nhờ ơn xá từng phần (EI, 29, §2, 1°).

 

02 25 Tm Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Lễ Các Đẳng).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Tv 26; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Tv 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46

Lễ III: Kn 3,1-9; Tv 41; Kh 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a

(Sách nghi lễ an táng 2014, trang 59-100).

Chỉ được cử hành thánh lễ an táng.

03 26 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11

Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục (xử trảm -1860- Sơn Tây)

04 27 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục). Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Bãi Giá (Kitô Vua) và Cồn Mỹ Phước.

GIÁO HUẤN SỐ 49

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA

H. Hội Thánh cầu nguyện với Đức Maria bằng cách nào? (613)

T. Hội Thánh cầu nguyện với Đức Maria bằng Kinh Kính Mừng, Chuỗi Mân Côi, Kinh Cầu Đức Bà, các Thánh thi và Thánh ca.

05 28 X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14

Thánh Đaminh Hà Trọng Mậu, linh mục (xử trảm -1858- Hưng Yên).

06 29 X Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24

07 1.10 X Thứ Tư. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33

Thánh Giaxintô Gia (Castaneda), linh mục và Thánh Vicentê Phạm Hiếu Liêm, linh mục (xử trảm -1773- Đồng Mơ).

08 02 X Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Gioan Baotixita Cỏn và Thánh Martinô Thọ (xử trảm -1840- Bảy Mẫu).

09 03 Tr Thứ Sáu. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22

10 04 Tr Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15

11 05 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Martinô, giám mục). 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44)

Chầu MTC thay Giáo Phận: