Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 28 Thường Niên – 14.10.18

print

Chúa Nhật 28 Thường Niên – 14.10.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng là một trong Tám mối phúc thật. Xác tín vào giá trị trổi vượt của tinh thần khó nghèo mà Chúa mời gọi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. “Con Người đến để phục vụ”. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn biết noi gương Chúa Giêsu / để phục vụ mọi người / nhất là những người nghèo khổ khốn cùng.
  2. “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Xin Chúa cho các tu sĩ / luôn can đảm và trung thành với lời khấn khó nghèo / để nên chứng tá sống động cho Nước Trời.
  3. “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Xin Chúa cho các Kitô hữu / đừng quá ham mê tiền bạc và của cải vật chất / nhưng biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời mình.
  4. “Anh hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết sống tinh thần tương thân tương ái / để mọi người được hạnh phúc an vui / và Tin Mừng được loan truyền.

Chủ tế : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy, để trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.