Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 31 Thường Niên – 04.11.18

print

Chúa Nhật 31 Thường Niên – 04.11.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã nêu gương sáng ngời trong việc thi hành luật mến Chúa yêu người. Tin vào Chúa là Đấng hằng thương ban ân sủng để chúng ta có đủ sức thi hành Luật Chúa trong cuộc đời, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin :

  1. Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Xin Chúa cho mọi thành phần trong trong Hội thánh / biết tôn thờ Chúa cho phải đạo / bằng nỗ lực làm vinh danh Chúa trong cuộc đời.
  2. Hãy yêu mến thiên Chúa ngươi hết lòng.Xin Chúa cho các bạn trẻ Công giáo / biết thể hiện tình yêu đối với Chúa / qua việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật hằng tuần.
  3. Hãy yêu mến tha nhân như chính mình.Xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới / biết lấy lòng khoan dung mà đối xử với nhau / vì mọi người đều là anh chị em một nhà.
  4. Không có giới răn nào trọng hơn giới răn mến Chúa và yêu người. Xin Chúa cho mọi người họ đạo chúng con / thực thi giới răn yêu thương cách trọn hảo / để nhiều người đón nhận Chúa chính là tình yêu.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con đáp ứng được những đòi hỏi của Đức ái Kitô giáo, để chúng con nên chứng nhân cho Chúa Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.