Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật Lễ CTTĐVN – 18.11.18

print

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – 18.11.18

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta cảm tạ Chúa, tôn vinh tiền nhân anh dũng đã dám sống và sẵn sàng chết cho Tin Mừng. Tin tưởng vào sự đỡ nâng của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin :

  1. Các Thánh Tử đạo Việt nam đã đổ máu đào làm chứng cho Chúa Kitô. Xin Chúa cho mọi thành phần Hội Thánh / biết can đảm chấp nhận mọi hình thức tử đạo thời nay / để kiên trì loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.
  2. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Xin Chúa cho các Linh mục đang phục vụ tại các họ đạo / luôn vui lòng chấp nhận mọi hy sinh / để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.
  3. Hạt lúa phải chết đi thi mới sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa cho các thành viên trong Hội đồng mục vụ Giáo xứ / biết noi gương Các Thánh Tử đạo Việt Nam / để làm chứng cho Tin Mừng / bằng sự nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm được Chúa trao ban.
  4. Hạt lúa phải chết đi thi mới sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết chấp nhận hy sinh trong việc sống Đạo và truyền Đạo / để danh Chúa mỗi ngày thêm rạng rỡ hơn.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu xin cua chúng con, và xin giúp chúng con biết noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà kiên vững giữ đức tin đến cùng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.