Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 5 TN C

print

CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN C

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, ơn gọi làm Kitô hữu, làm tông đồ của Chúa là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : 

  1. “Đừng sợ, từ nay anh em sẽ là kẻ thu phục người ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh / luôn vững lòng tín thác vào Chúa, dấn thân đi tìm những con chiên lạc đem về cho Chúa.
  2. “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / can đảm ra khỏi sự an toàn của mình, đến với những anh chị em bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội…để chia sẻ, thương xót và giúp đỡ họ.
  3. “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm, mà chẳng bắt được con cá nào. Chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chị em đang dấn thân trong các công cuộc truyền giáo, trong các chương trình giáo dục, phục hồi nhân phẩm, bác ái xã hội / luôn kiên nhẫn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ và phó thác mọi việc mình làm trong quyền năng của Chúa.
  4. “Dạ con đây, xin sai con đi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta thêm niềm tin-cậy-mến Chúa, và can đảm thân thưa với Chúa lời này, hầu sẵn sàng để cho Chúa sai đi làm chứng nhân loan báo Tin Mừng Tình Yêu Cứu Độ.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa, được công tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con, cho chúng con sống xứng đáng là những môn đệ đích thực của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.