Lời nguyện của người trẻ: Đôi Mắt Tâm Hồn

print

Đôi Mắt Tâm Hồn

“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. (Mc 10, 46-52)

Lạy Chúa!
Chúa cho con đôi mắt thật tuyệt vời,
nhiều khi đôi mắt nói thay lời,
diễn tả tâm tư tình cảm ở mọi nơi,
sáng lên khuôn mặt vẻ rạng ngời.

Đôi mắt như cửa sổ của tâm hồn,
là trái tim thứ hai tinh tế và đa ngôn,
nói lên những sâu kín ở bên trong,
nụ cười hay lời nói có thể là giả dối,
nhưng đôi mắt là biểu hiện rất thật lòng.

Đôi mắt có mọi cung bậc của cảm xúc,
cho thấy sự hiện diện trong từng lúc,
thấy được tình ngay hay ý gian,
thấy được điều sâu xa hay nông cạn.

Mỗi sớm mai con thức dậy,
hạnh phúc đầu ngày là được mở mắt ra,
để nhìn thấy bao nhiêu điều mới lạ,
thấy lại người thân và vũ trụ bao la,
thấy anh em và tình nghĩa của mẹ cha,
lòng con hớn hở cất lời kinh cảm tạ.

Đôi mắt thân xác thật tuyệt vời,
nhưng rồi cũng chỉ là tạm thời,
Chúa còn cho con đôi mắt của đời đời,
là đôi mắt đức tin có thể nhìn thấy Chúa,
đang sống và hành động ở mọi nơi.

Nhưng đôi mắt ấy nơi con còn mờ tối,
xin Chúa thương soi đường mở lối,
thoát khỏi những tội lỗi phủ vây,
khỏi những thứ giả hình và che đậy,
để thấy Chúa đang đến với con đây,
đang làm mới lại cuộc sống này. Amen.

Lm. Thái Nguyên