Lời Nguyện Lễ Giới Trẻ Chúa Nhật 17 Tn – Năm B

print

Lời Nguyện Lễ Giới Trẻ Chúa Nhật 17 Tn – Năm B

 Anh chị em thân mến,

Khi xưa chính nhờ sự quảng đại của một em bé dâng năm chiếc bánh và hai con cá, đã góp phần làm nên phép lạ nuôi sống hàng ngàn người. Ngày nay qua Bí tích Thánh Thể, Chúa cũng mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài làm nên những phép lạ trong cuộc sống hiện tại. Vậy giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Chúa Giêsu không chỉ chăm lo phần hồn, Ngài còn quan tâm phần xác của mỗi con người. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn biết lắng nghe và dùng tình yêu thương chân thành để khuyên nhủ, dẫn dắt đoàn chiên của mình sống công chính ngay lành – nhất là những con chiên đang lầm đường lạc lối.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Giêsu đã dùng con tim để yêu thương phục vụ chứ không dùng quyền bính để thống trị. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những người đứng đầu các tổ chức xã hội, luôn có đức tính khiêm nhường- liêm chính, biết quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của người dân, và hết lòng cống hiến tài năng công sức, để xây dựng một xã hội công bằng, hạnh phúc.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Em bé đã trao cho Chúa tất cả lương thực mình có. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng con luôn sống quảng đại hiệp thông, biết thực hành tiết kiệm để chia sẻ cơm áo cho người nghèo, và tận dụng thời giờ sức lực cũng như những khả năng Chúa ban, mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hiện nay trong xã hội còn có rất nhiều người đang đói khát, không nhà cửa, không được học hành. Xin cho mỗi người chúng con biết nhìn thấy nỗi khốn khổ của anh em đang sống gần bên, để yêu thương, cảm thông, sẵn sàng sẻ chia những gì mình có, và quyết tâm làm việc- học tập thật tốt để giúp ích cho đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa không sao cầm được lòng thương xót khi thấy dân chúng bơ vơ đói khát không người chăn dắt. Xin cho tất cả chúng con có một tâm hồn nhạy cảm để nhận thấy những đau khổ của anh em đồng loại, và mau mắn cộng tác với Chúa trong việc trao ban niềm vui cho tha nhân bằng đời sống bác ái yêu thương. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.