Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 MV Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 MV Năm C

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi con người hiệp thông với Chúa và với nhau. Để đáp lại lời mời gọi đó, con người phải hoán cải con tim, rồi suốt cuộc đời, phải ăn năn sám hối. Với lòng thống hối chân thành vì những lỗi lầm đã phạm, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin :

  1. Sứ điệp của thánh Gioan Tẩy giả được đúc kết trong lời mời gọi ; / Anh em hãy sám hối / vì Nước Trời đã đến gần / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh / luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình / và quyết tâm đổi mới đời sống / để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh.
  1. Trên thế giới ngày nay / tội ác vẫn lan tràn khắp nơi / đặc biệt là tội buôn bán phụ nữ và trẻ em / Chúng ta hiệp lời cầu xin hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo của hết thảy mọi quốc gia / tìm được những biện pháp thích hợp / để tiêu diệt tội ác đáng ghê tởm này.
  1. Ngày nay có một số người hầu như mất hết ý thức về tội lỗi / họ coi việc phạm tội là bình thường / vì lương tâm họ đã trở nên xơ cứng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn soi sáng / để mọi người biết cố gắng lánh xa tội lỗi / và tích cực làm nhiều việc thiện.
  1. Trong một thế giới còn nhiều bạo lực / bất công / hận thù / chia rẽ / cần có những người dám xả thân / mang sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa là tình yêu / bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình.

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha nhân hậu từ bi, để hết thảy mọi người có thể nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, chúng con phải sống gương mẫu trong đời sống tin cậy mến. Vì thế, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con biết sống theo lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tẩy giả đã hô to trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối ăn năn, dọn đường sửa lối trong tâm hồn, để đón chờ Chúa đến. Chúng ta quyết tâm cởi bỏ con người tội lỗi, mặc lấy con người mới tràn đầy niềm vui thánh thiện và tha thiết dâng lời nguyện xin.    

  1. “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng rao giảng Tin mừng bằng lời giảng và gương sáng, để hết thảy mọi người sớm nhận biết Tin Mừng Cứu Độ của Chúa.
  1. “Hãy cởi bỏ tang chế và sầu khổ của ngươi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết từ bỏ con người tội lỗi, với những mặc cảm bi quan của tội lỗi, những sầu khổ bất hạnh trong tâm hồn, để sống bác ái vui tươi và hiến thân phục vụ Chúa.
  1. “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trẻ đang sống trên đường quanh co của sự thiếu chung thủy, những hố sâu của sự lạnh nhạt, vô cảm, chia rẽ, thiếu tình thương, biết vì Chúa mà chấp nhận tha thứ cho nhau, để xây dựng một gia đình hạnh phúc thánh thiện.
  1. “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa, siêng năng xưng tội, rước lễ, sống hiệp nhất yêu thương, để xứng đáng đón nhận ơn Cứu Độ Chúa thương ban.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban niềm vui ơn Cứu Độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết hoán cải đời sống, biết sống thánh thiện và nhiệt tâm làm việc bác ái, để dọn đường đón chờ Con Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô, Chúa chúng con.