Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 26 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 26 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dạy : “Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta”, và “Ai làm cớ cho tín hữu bé nhỏ sa ngã thì thà buộc cội đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn”. Chúng ta hãy sốt sắng cầu xin Chúa :

  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh biết cố gắng tránh mọi gương xấu / mà nêu gương tốt cho mọi người.
  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người có trách nhiệm lãnh đạo kẻ khác / dù chưa biết Chúa để tin theo Chúa / vẫn luôn sống lương thiện và không bao giờ chống đối Chúa.
  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những nạn nhân của các gương xấu, nhất là các trẻ nhỏ / gặp được những bạn bè và những nhà giáo dục biết đem chúng trở về đời sống lương thiện.
  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em trong xứ đạo chúng ta / biết khoan dung với những người làm gương xấu nhưng không chống đối Chúa / và biết luôn cố gắng để không làm gương xấu cho ai.

Chủ tế  : Lạy Chúa, chung quanh chúng con còn nhiều người làm gương xấu và nhiều người là nạn nhân của gương xấu, xin cho chúng con biết rõ những hậu quả ghê tởm của gương xấu, để không bao giờ làm gương xấu cho ai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giê-su dạy chúng ta sống yêu thương, bác ái, không được làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm thực hành Lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.  

  1. Hội Thánh là men trong bột, là muối mặn ướp đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện và chu toàn trách vụ mục tử nhân lành, để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo.
  1. Sự ghen tị, hẹp hòi, ích kỷ, chia rẽ vẫn đang xảy ra trong các gia đình, các đoàn hội, các giáo xứ, nơi công sở…. gây ra biết bao đau khổ cho nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
  1. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người giàu, biết chia sẻ cơm áo cho những người đau khổ, nghèo đói.
  1. Không được làm cớ cho người khác vấp phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết từ bỏ những tật xấu, siêng năng cầu nguyện, nhiệt thành phục vụ Chúa và yêu thương tha nhân, nhất là chu toàn bổn phận làm cha mẹ, để trở nên mẫu mực về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến cho con cái.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phái sống bác ái yêu thương, lánh xa dịp tội và không làm gương xấu cho người khác. Xin Chúa  giúp  chúng con sống trọn hảo lời Chúa dạy, để trở thành một ki-tô hữu tinh tuyền thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin…