Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  3 TN Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng là những việc mà người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện suốt đời. Chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa giúp chúng ta.

  1. Hội thánh còn đang hành trình trên trần gian thì còn có nhiều gương xấu / Xin cho những người đang làm gương xấu trong Hội thánh biết ăn năn sám hối.
  2. Nhìn trong thế giới và trong xã hội chúng ta hôm nay / có nhiều người xấu và việc xấu / Xin cho họ biết nhận ra những hậu quả tai hại của các việc xấu họ làm / để họ thật lòng ăn năn sám hối
  3. Có nhiều người đang là nạn nhân của những người xấu và việc xấu / xin cho họ biết tin tưởng ở Tin mừng để được nâng đỡ và ủi an.
  4. Chính trong cộng đồng giáo xứ của chúng ta, còn nhiều người làm những việc xấu / Xin cho họ biết ăn năn sám hối và trở về với Tin mừng của Chúa.

Chủ tế  : Lạy Chúa là Cha hay thương xót, Chúa đã đánh động cả một thành lớn để họ ăn năn hối cải, xin Chúa cũng đánh động mỗi người chúng con để chúng con biết thật lòng sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, mỗi người luôn phải đứng trước những lựa chọn, sự hy sinh từ bỏ nào cũng đều để lại cảm giác khó chịu hoặc đau đớn, quan trọng là chúng ta có mạnh dạn từ bỏ hay không. Để có những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin:

  1. Thánh Phao-lô đã nhắc nhở một chân lý: “Bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Xin cho các Giáo sĩ, Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, luôn khao khát tìm kiếm những điều cao quý có thể giúp ích phần rỗi đời đời, và gìn giữ xác hồn, để không bị vướng bận bởi của cải vật chất cũng như những thú vui trần thế.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Dân thành Ni-ni-vê đã sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha. Xin cho những ai đang lầm đường lạc lối, những người vì bận rộn việc đời mà bỏ đạo lâu năm, biết tỉnh thức trở về ăn năn sám hối, để nhận lãnh lòng thương xót Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Khi nghe Chúa Giêsu gọi, các môn đệ đã từ bỏ mọi sự lập tức đi theo Ngài. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, cũng biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa qua việc siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ ngày thường; và nhiệt thành hy sinh thời giờ sức lực, để phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng giữa môi trường sống của mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Điều quan trọng nhất định đoạt số phận con người chính là sự lựa chọn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan sáng suốt trước những quyết định trong đời, biết loại bỏ những gì không phù hợp với đời sống đạo, để luôn bước đi trên đường ngay nẻo chính.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người chúng con qua từng biến cố. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi bước theo tiếng Chúa, và tích cực cống hiến sức mình, để giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.