Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, trước ngưỡng cửa cuộc tử nạn và tôn vinh của Đức Giêsu, Hội thánh muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đã trở nên như hạt lúa mì bị chết đi để sinh nhiều hạt khác. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu sau đây :

  1. Đức Giêsu đã dạy : nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình / Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội thánh trong lòng thế giới / không khép kín để tự vệ / nhưng sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.
  2. Đức Giêsu đã dạy : “Khi Tôi được treo lên, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các thủ lãnh trên thế giới đừng ai từ chối hoặc chống lại công trình cứu độ do tình thương của Chúa.
  3. Đức Giêsu đã dạy : “Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh được nhiều hạt khác” / Chúng ta cầu xin Chúa cho những người tàn tật ốm đau, già yếu, bị tù đày / biết dùng đau khổ mình đang chịu để sinh ích lợi cho nhiều người khác.
  4. Đức Giêsu đã dạy : “Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó” / Chúng ta cầu xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta biết noi gương phục vụ của Chúa / để luôn quan tâm chu toàn mọi trách nhiệm của mình trong gia đình, trong họ đạo và trong xã hội.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã hy sinh mạng sống để chúng con được sống thật. Xin Chúa đánh tan thói ích kỷ, sợ khó, và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng con trở thành môn đệ thực sự của Chúa, biết sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người chung quanh chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Như hạt lúa mì phải mục nát thì mới sinh ra nhiều bông hạt. Mỗi người chúng ta cũng vậy, nếu cũng biết chết đi cho tội lỗi, cho những ích kỷ và đam mê trần thế, thì cuộc đời này sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Giờ đây, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin:

  1. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, biết can đảm dứt khoát với những đam mê trái luật Chúa, luôn sống khiêm tốn, ngay lành, và quảng đại cống hiến thời giờ sức lực, để phục vụ Chúa và tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nếu hạt lúa chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, những người nắm giữ quyền hành trong các tổ chức xã hội, có một tấm lòng lương thiện, sẵn sàng từ bỏ những toan tính ích kỷ thu lợi cho riêng mình, để giúp người dân có cuộc sống yên bình hạnh phúc.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Các bậc sinh thành đã chịu nhiều vất vả, khổ cực để đổi lấy tương lai no ấm cho con cháu của mình. Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh khó nhọc của Ông Bà Cha Mẹ chúng ta, và gìn giữ các ngài hồn xác khỏe mạnh, dù còn sống hay đã qua đời vẫn luôn được an vui trong Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thập giá là con đường dẫn đến vinh quang. Xin cho mỗi người chúng ta biết mau mắn đón nhận thập giá hằng ngày, qua những hy sinh hãm mình trong việc giữ đạo và sống đạo, cố gắng diệt trừ những tính hư nết xấu nơi bản thân, để cuộc đời chúng ta mãi luôn đi trong đường lối của Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh thân mình cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết canh tân đổi mới đời sống, để có một tâm hồn tràn đầy lòng bác ái quảng đại, nhờ đó cuộc đời chúng con trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành thánh thiện. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.