Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6 PS Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6 PS Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, dấu chỉ chúng ta sống hiệp thông với Đức Giêsu là tuân giữ giới răn yêu thương mà Người đã trối lại. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện sau đây :

  1. Sứ mệnh Hội thánh là phải trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa lòng thế giới / Xin cho mỗi thành phần trong Hội thánh / luôn ý thức và thực thi sứ mệnh ấy cho những người chung quanh mình.
  2. Sứ mệnh của các nhà cầm quyền trong xã hội là phục vụ công ích cho mọi người / Xin cho các nhà cầm quyền khắp nơi / biết dẹp bỏ tư lợi của bản thân và của bè phái mình / để phục vụ tất cả mọi người.
  3. Chung quanh chúng ta nhiều người bệnh tật già yếu, dốt nát / bị gia đình cũng như xã hội bỏ rơi / Xin cho có nhiều người biết quan tâm để yêu thương an ủi giúp đỡ họ.
  4. Sứ mệnh của mỗi Kitô hữu là phải trở nên dấu hiệu tình thương của Chúa cho mọi người chung quanh gặp gỡ / Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta không một ai trở thành dấu hiệu của bất công gian dối, hận thù và chia rẽ.

Chủ tế  : Lạy Chúa, chúng con được hiệp thông với Chúa nhờ lời Chúa và Thánh Thể Chúa, xin giúp chúng con biết sinh hoa kết quả trong việc tha thứ giúp đỡ mọi người, để chúng con trở thành chứng nhân tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Nói lời yêu thương thì dễ nhưng khi thực hành theo lời Chúa Giêsu truyền dạy thì quả thật rất khó. Muốn tuân giữ một cách trọn vẹn luật yêu thương, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh trở nên những môn đệ đích thực; sống chân thành, quảng đại và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn chiên trên bước đường về quê trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Gioan đã dạy: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa”. Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là những người đang tham gia phục vụ công việc chung của họ đạo, biết nhận ra hình ảnh Chúa qua người cộng sự bên cạnh mình, để yêu thương, tôn trọng và cùng nhau làm sáng danh Chúa nơi xứ đạo quê hương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay là ngày thế giới tôn vinh những người Mẹ. Xin Chúa chúc lành cho bao hy sinh vất vả của giới hiền mẫu – đặc biệt là những người Bà và Mẹ của chúng ta, để các ngài luôn sống vui tươi, khỏe mạnh và được mãi hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Giáo Hội dành tháng năm là Tháng Hoa dâng kính Đức Maria. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường bác ái, và siêng năng lần chuỗi mân côi, để có Mẹ cùng đồng hành dẫn dắt trong từng lời nói- việc làm theo thánh ý Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tự hiến mình để dạy chúng con bài học yêu thương quý báu. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết trân quý những người bên cạnh mình, sống bao dung, quảng đại và thương yêu nhau như chính Chúa đã nêu gương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.