Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Hiện Xuống Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Hiện Xuống Năm B

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

 THÁNH LỄ VỌNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua. Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta hãy vui sướng dâng lời chúc tụng và sốt sắng cầu xin.

1/ Chúa đã muốn quy tụ mọi người nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần/ để họ được mang danh Đức Kitô/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh/ luôn sống xứng danh người Kitô hữu.

2/ Chúa đã muốn cho toàn thể địa cầu được đầy tràn Thần Khí/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết chân thành cộng tác với nhau/ để xây dựng một thế giới hòa bình/ trong đó mọi người sống ấm no và hạnh phúc.

3/ Chúa đã canh tân mọi sự nhờ Thánh Thần/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chữa lành những người đau yếu/ an ủi những ai sầu khổ/ và canh tân lòng trí của những ai tin Chúa.

4/ Xin cho tất cả nên một/ người Kitô hữu có thể khác nhau về nhiếu mặt/ như tính tình/ trình độ văn hóa/ địa vị xã hội/ quan niệm sống/ nhưng giống nhau trong niềm tin cậy mến/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết noi gương các tín hữu của cộng đoàn tiên khởi/ luôn hiệp nhât với nhau như Đức Giêsu mời gọi.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian. Xin cho chúng con là những sứ giả của Tin Mừng cứu độ, cũng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn bảo ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Hội Thánh. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin.

1/ Chúa đã thông ban sinh khí cho Adam/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Người cử Thánh Thần đến/ mang sinh lực dồi dào và tươi trẻ cho Hội Thánh/ để Hội Thánh chia sẻ sự sống của Chúa cho nhân loại.

2/ Thế giới hôm nay vẫn đang sống trong bóng đêm của tội lỗi và hận thù/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến/ thanh tẩy và soi sáng tâm hồn con người/ để họ biết đem yêu thương vào nơi oán thù/ đem niềm vui cho người đau khổ/ và đem hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh.

3/ Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu của Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến/ sưởi ấm tâm hồn các Kitô hữu/ để mỗi người biết nhiệt tình công bố sứ điệp yêu thương của Chúa.

4/ Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến/ để Người loại trừ mọi bất hòa/ ghen ghét và chia rẻ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

Chủ Tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu, trong cuộc lữ hành trần thế, chúng con gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân. Vì thế xin Chúa gửi Thánh thần là nguồn bổ dưỡng cho những ai vất vả lầm than, để những tâm hồn đang khổ đau mệt mỏi được an ủi vỗ về. Chúng con cầu xin….

 

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Thánh Thần chính là quà tặng mà Đấng Kitô Phục Sinh đã ban cho chúng ta. Trong niềm tin tưởng vào ơn phù trợ của Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ thầm lặng. Xin thương gìn giữ các vị chủ chăn trước những thử thách cám dỗ của thời đại này, và ban cho các ngài được tràn đầy bảy Ơn Thánh, để can đảm nhiệt thành ra đi loan báo Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nhờ Thần Khí soi dẫn mà các Tông đồ đã tìm được tiếng nói chung. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi các Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo lý viên trong họ đạo chúng ta, luôn sống đoàn kết yêu thương, sẵn sàng cộng tác với nhau để chăm lo, dạy bảo, giúp các em thiếu nhi trở nên người Kitô hữu tốt lành đạo đức.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Maria cùng với các Tông đồ đã đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, nên được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin cho những người thân trong gia đình chúng ta biết giữ các giờ kinh sáng tối, và dâng lên mọi suy nghĩ-lời nói-việc làm, để được Thần Khí Chúa đồng hành soi sáng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nhiều Kitô hữu đã quên có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ cầu nguyện với Ngài từng giây phút trong đời, để dù làm bất cứ công việc gì, cũng luôn gặp thuận lợi bình an vì có Đấng Bảo Trợ giữ gìn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Thánh Thần, nếu không có Chúa thì mọi việc mà chúng con làm sẽ trở nên trống rỗng. Xin ban cho mỗi người chúng con trái tim biết yêu thương, và sẵn sàng cộng tác với Ngài biến đổi cuộc sống mình, để trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.