Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Đức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Với tâm tình yêu mến vị vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong đại gia đình Hội Thánh / đặc biệt là các vị mục tử / luôn luôn là những tấm gương yêu thương sống động.

2- Hoà bình và phát triển là hai mơ ước tha thiết của hết thảy mọi người đang sống trên hành tinh này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ trên của con người / sớm trở thành hiện thực trong đời sống thường ngày.

3- Trong quan hệ giữa con người với nhau / nếu thiếu tình người thì không thể có những mối liên hệ tốt đẹp được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết luôn cố gắng đem tinh thần bác ái yêu thương vào trong đời sống xã hội / để mọi người yêu thương / tôn trọng và tin tưởng nhau.

4- Thánh Phaolô nói / “Sống yêu thương là chu toàn cả lề luật Chúa” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bái ái yêu thương đối với tất cả mọi người.

CT : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau, và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Hội thánh tuyên xưng Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Trong niềm yêu mến vị Vua Nhân ái Giêsu, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu nguyện:

  1. Người mục tử nhân lành luôn yêu thương săn sóc đoàn chiên của mình. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và Tu sĩ, cũng luôn quan tâm chăm lo cho đoàn chiên Chúa trao, bằng một đời sống hiến thân phục vụ, biết dùng tình yêu thương chân thành, để khuyên nhủ và dẫn đưa những chiên lạc trở về trong ràn chiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu không dùng quyền bính để cai trị, nhưng Ngài đến là để phục vụ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đứng đầu các tổ chức xã hội, luôn có lòng khiêm nhường đạo đức, biết nhiệt thành đóng góp trí tuệ, tài năng, công sức, thời giờ… để phục vụ cộng đồng và xây dựng quê hương đất nước được an bình hướng thiện.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Danh ngôn nói rằng: “Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng Đế vay”. Xin cho các Kitô hữu biết tích lũy thật nhiều việc lành thánh ở đời này, bằng sự hy sinh chu toàn bổn phận hằng ngày, yêu thương giúp đỡ người nghèo khó, nhất là hăng say cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, để trong ngày sau hết, được cùng các ngài gia nhập vào Vương Quốc Nước Trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Ai sống trong tình yêu thì thuộc về Đức Kitô và xứng đáng là công dân Nước Trời. Xin Thần Khí Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta biết tin nhận và suy tôn Chúa Giêsu chính là thần tượng duy nhất của đời mình, để noi gương bắt chước đức khiêm nhường, hiền lành, vị tha của Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, cuộc đời này thật ngắn ngủi nhưng là cơ hội duy nhất để vào được Nước Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức ăn năn sám hối, và cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương với tất cả mọi người, để trong ngày phán xét, chúng con được đứng bên hàng ngũ người công chính tiến vào Vương Quốc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cùng cầu xin với Chúa Giêsu là vị Quan toà công bằng, hiền lành và khoan dung thương đến chúng ta khi Ngài ngồi tòa xét xử. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. Mỗi lần chúng ta giúp đỡ cho người lâm cảnh khốn khó là chúng ta đang giúp đỡ chính Chúa Giêsu. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội ý thức sống công bằng và bác ái, nhất là giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật và bị bỏ rơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Giêsu là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới nhìn nhận vương quyền của Vua Giêsu, để tất cả trở nên thần dân trong vương quốc tình yêu của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Chúa Giêsu là Vua khoan dung và thương xót. Xin cho các thầy cô giáo lý viên trở nên chứng nhân loan báo sự tha thứ và thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thực thi bác ái cho nhau / Vua Trời trọng thưởng đời sau vô cùng. Xin cho thiếu nhi chúng ta biết lắng nghe lời Chúa dạy: là yêu thương lẫn nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau và khích lệ nhau sống tốt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để cứu chuộc loài người và đem họ về hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, lấy tình thương yêu mà đối xử với nhau, để trong ngày gặp Vua Giêsu, chúng con được xếp ở bên kẻ lành hưởng phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.