Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Chay C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Chay C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 2 Chay C.. 1

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Chay C – Manna Bảo Lộc. 2

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 2 Chay C

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ đã tỏ cho ba môn đệ được thấy vinh quang Chúa Giêsu – Con yêu dấu của Ngài, để củng cố niềm tin của các ông. Với lòng kính tôn và yêu mến, chúng ta dâng lên Người lời nguyện xin :

  1. “Đây là con Ta yêu dấu, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người ”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các chủ chăn trong Hội Thánh / luôn biết yêu mến việc lắng nghe Lời Chúa / chuyên chăm cầu nguyện, và nhiệt tâm dìu dắt đàn chiên Chúa được trở nên những chứng nhân Tin Mừng.
  2. “Đức Chúa đã lập giao ước với ông Abraham”.Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn trung tín với ơn gọi làm con Chúa / phản chiếu lòng thương xót Chúa cho muôn người / bằng cách sống bao dung, quảng đại. Nhất là hết lòng cộng tác với các Chủ chăn trong công tác truyền giáo của Họ Đạo.
  3. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.Chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp gian nan thử thách / cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa Giêsu, luôn tín thác vào Người là Thiên Chúa quyền năng, duy nhất và chân thật.
  4. “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay”.Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dành nhiều thời gian đến với Chúa, ở lại với Chúa trong cầu nguyện, để được Chúa hướng dẫn nhìn lại bản thân, quay về đón nhận ơn tha thứ.

Chủ tế : Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin cho chúng con biết khát mong lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhuần, giúp chúng con điều chỉnh đời sống mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Chay C – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng với ba môn đệ tiến lên núi biến hình gặp gỡ Chúa, để lắng nghe – chiêm niệm và củng cố thêm niềm tin cậy mến. Trong tâm tình sống Mùa Chay thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành:

  1. Abraham đã tin vào Thiên Chúa, nhờ đó ông được trở nên công chính. Xin cho các Linh mục trong giáo phận chúng con, mỗi khi gặp buồn phiền mệt mỏi, biết hướng lòng về Đức Kitô, và dốc hết sức mình chu toàn mọi việc, để các ngài luôn cảm thấy an vui trên bước đường tận hiến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cuộc sống đầy thử thách- khổ đau, nhưng sẽ có lúc được vinh quang. Xin Chúa củng cố thêm niềm tin-cậy-mến cho các Kitô hữu, để can đảm chấp nhận mọi khổ đau bệnh tật, và phó thác đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đang khi cầu nguyện ban đêm, dung mạo Chúa Giêsu đã đổi khác. Xin cho những người thân trong gia đình chúng con, biết sốt sắng đọc kinh hôm-kinh mai mỗi ngày, để tất cả công ăn việc làm, cũng như việc học hành của mỗi người, đều trở nên tốt đẹp hơn nhờ có ơn Chúa soi sáng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mùa Chay là thời gian thuận tiện giúp các tín hữu ăn năn hoán cải. Xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn đổi mới đời sống mình, chuyên chăm cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, sống bác ái, khiêm nhường, để dung mạo của chúng con ngày càng trở nên thân thiện dễ gần hơn với anh em xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lần Chúa đã bày tỏ vinh quang cho chúng con thấy. Xin ban cho chúng con đôi mắt luôn rộng mở, đôi tai biết lắng nghe, và một tâm hồn khao khát tìm kiếm gặp gỡ Chúa, để cuộc đời chúng con được đổi mới, xứng đáng tham dự vào bàn tiệc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.