Lời Nguyện Tín Hữu CN 22 TN năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 22 TN năm C

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, lý tưởng người Kitô hữu cần đạt được trong cuộc sống trần gian là mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn. Luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Chúa Giêsu nói : / Anh em hãy học với tôi / vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn noi gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, Vị Mục tử nhân hậu.
  2. Con người vốn có rất nhiều tham vọng : / muốn được giàu sang / đam mê quyền lực / thích được địa vị cao trong xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / nhận thấy được tính mau qua của mọi thực tại trần gian.
  3. Chúa ghét kẻ kiêu căng và thương người khiêm tốn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được chân lý này / để cố gắng khiêm tốn và hiền lành trong cung cách xử sự của mình.
  4. Đức bác ái buộc người tín hữu phải tôn trọng nhân phẩm / và chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống bác ái như Chúa đã dạy.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy nên trọn lành như Cha trên trời, mà một trong những phương thế hữu hiệu giúp người Kitô hữu đạt được mục tiêu này chính là sống theo Lời Chúa dạy trong Tin mừng. Xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết sống khiêm nhường, và dùng tình yêu thương chân thành mà đối đãi với nhau. Lắng nghe lời Chúa dạy, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Lòng khiêm tốn và nhân hậu chính là nền tảng của đạo đức. Xin cho các Linh mục luôn hiền hòa bao dung với tất cả mọi người, đặc biệt là những hối nhân đến tòa giải tội, để giúp họ gặp được lòng thương xót Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Sách Huấn ca dạy rằng: “Càng làm lớn thì càng phải hạ mình trong mọi sự”. Xin cho các nhà lãnh đạo đất nước, những người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, luôn có lòng bác ái và đạo đức, để cống hiến sức mình đem lại lợi ích chung cho cộng đồng xã hội.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nước Trời chỉ dành cho những ai có lòng đơn sơ khiêm nhường. Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức rằng: tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban, và biết nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của bản thân, để sửa đổi canh tân theo thánh ý Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Một tinh thần khiêm tốn đi đôi với tấm lòng vô vị lợi là điều đẹp ý Chúa. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta luôn sống khiêm nhu, thật thà từ trong suy nghĩ- lời nói cũng như việc làm, và mau mắn nhiệt tình phục vụ anh em xung quanh mà không cần đền đáp.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho tất cả chúng con biết noi gương bắt chước Chúa: dùng mọi khả năng, sức lực của mình để phục vụ và giúp đỡ mọi người, hầu xứng đáng là những Kitô hữu đích thực của Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.