Lời Nguyện Tín Hữu Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

print

Lời Nguyện Cho Mọi Người

 Chủ tế : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu được Chúa Cha trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Cha và tha thiết nguyện xin.

1- Hội Thánh có trách nhiệm thông truyền sự sống của Chúa / cho những người lãnh nhận bí tích thánh tẩy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn làm tròn bổn phận của mình.

2- Chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những anh chị em dự tòng / trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy / là một việc hết sức cần thiết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết luôn cố gắng thực hiện việc quan trọng này / đúng như Hội Thánh mong muốn.

3- Ở mọi nơi và mọi lúc đều có rất nhiều người xả thân rao giảng Tin Mừng / giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy / luôn được bình an trong cuộc sống chứng nhân thường ngày.

4- Dù đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy / và đã sống đạo lâu năm / người tín hữu vẫn có bổn phận phải học hỏi / đào sâu thêm giáo lý của Chúa / để củng cố niềm tin còn non yếu của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn quan tâm đến việc học hỏi Lời Chúa và giáo lý của Người.

Chủ tế Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên con cái của Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình, nhờ đó ý thức về giá trị của ơn thánh, và biết sống nghiêm túc theo những đòi hỏi của ơn gọi Kitô hữu của mình. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin:

  1. “Con là Con của Cha. Ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say hoàn thành sứ mạng của mình, là đưa dẫn muôn người đến với Đức Giêsu và qua Bí Tích Rửa Tội.
  2. “Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý”. Xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết chân thành đối thoại, và khiêm tốn lắng nghe, để từ đó biết quên mình phục vụ vì lợi ích cộng đồng.

3.“Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Xin cho những nhà truyền giáo luôn mặc lấy tâm tình của Thánh Gioan luôn xóa mình ra không để cho nước Chúa được ngự trị.

  1. “Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ý thức được tầm quan trọng của Bí Tích Rửa Tội để biết sống xứng đáng là một người Ki tô hữu như Chúa ước mong.

Chủ tế: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con tham dự vào đời sống thần linh ngay ở đời này qua Bí Tích rửa tội nhờ giá máu cứu độ của Chúa Giêsu Con yêu dấu của Cha. Xin Cha cho chúng con hết lòng thờ phượng Cha và phục vụ Hội Thánh với tinh thần con thảo nhờ đó chúng con biết làm sáng danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.