Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế:   Anh chị em thân mến

Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây :

1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những hoạt động mục vụ của các mục tử trong Mùa Chay này / dẫn đưa được nhiều con chiên lạc về đoàn chiên của Chúa.

2- Thế giới ngày này đang đầy dẫy bạo lực, chiến tranh, vô luân, tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết đề ra những biện pháp hữu hiệu / để giảm bớt những sự xấu trong xã hội.

3- Chúng ta đặc biệt hiệp lời cầu xin / cho những người nguội lạnh bỏ mùa phục sinh / những cặp vợ chồng rối rắm / những kẻ trụy lạc bê tha / biết ăn năn tội lỗi / và quay về với tình thương của Chúa.

4- Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / một mặt canh tân đời sống / mặt khác nhiệt tình làm việc tông đồ / để hoán cải những anh chị em nguội lạnh trong xứ đạo.

Chủ tế:   Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được tha thứ và được sống. Tất cả chúng con đều là những người tội lỗi. Chúng con thành tâm sám hối muốn quay về với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sống sốt sắng trong Mùa Chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại con người đầy yếu đuối tội lỗi của mình, để tỏ lòng ăn năn sám hối. Trong tâm tình sốt sắng bước vào Mùa Chay Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

  1. Mùa Chay là dịp thuận tiện giúp các tín hữu hoán cải đời sống. Xin cho các Linh Mục luôn có tâm tình sốt sắng mỗi khi dâng thánh lễ, và siêng năng ban Bí tích Hòa giải cho các hối nhân, để dẫn đưa nhiều người trở về cùng Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa muốn con người làm việc bố thí là để sống tình bác ái. Xin cho các Kitô hữu luôn biết quan tâm giúp đỡ những người khó khăn thiếu thốn, và làm việc từ thiện một cách âm thầm khiêm tốn vì lòng yêu mến, nhờ đó sẽ được Chúa chúc phúc và tha thứ mọi lỗi lầm.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mỗi khi cầu nguyện là người tín hữu được kết nối với Thiên Chúa. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn sống đơn sơ hiền lành, giữ lòng trong sạch, và biết nhắc nhở nhau chuyên cần cầu nguyện, để chiến thắng được những cơn cám dỗ trong đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Việc ăn chay hãm mình giúp con người làm chủ bản thân. Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, và dốc lòng ăn năn thống hối; sống tiết độ, khôn ngoan trong mọi sự, để luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa và tất cả mọi người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Mùa Chay đến như một lời mời nhắc nhở chúng con hãy tỉnh thức, để nhìn lại thân phận mỏng giòn yếu đuối của chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết thật lòng ăn năn hoán cải và đổi mới đời sống, để trở nên tốt lành và hoàn thiện hơn trong năm mới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.