Mừng Chúa Giáng Sinh – Lm Pet Tri Văn Vinh

print

4-Mung Chua den 5-Hosanna 6-Mot dem thanh vang 7-Vui trong binh an 8-Di tim dau 9--Anh sao troi dong N 10- vinh quang 11-Thien Chua da giang sinh 12-Nao ta mau den Belem