Mừng Chúa Giáng Sinh – Lm Pet Tri Văn Vinh

print

4-Mung Chua den
5-Hosanna
6-Mot dem thanh vang
7-Vui trong binh an
8-Di tim dau
9--Anh sao troi dong N
10- vinh quang
11-Thien Chua da giang sinh
12-Nao ta mau den Belem