Ơn Toàn xá “Portiuncula” – từ Trưa ngày 1/8 đến nửa đêm 2/8

print

Ơn Toàn xá “Portiuncula” – từ Trưa ngày 1/8 đến nửa đêm 2/8

 
“LƯU Ý:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

Vậy ơn đại xá “Portiuncula” là gì?

Thánh Phanxicô thành Assisi đã xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Italia. Khi thành lập Dòng Anh Em Hèn Mọn, Thánh Phanxicô đã để ngôi nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng và Nguyện đường Đức Mẹ các thiên thần ở Portiuncula được cung hiến vào ngày 2.8.

Và để ghi dấu ấn, Thánh Phanxicô đã thỉnh cầu lên Đức Giáo hoàng Honorius III ( triều đại những năm 1216 – 1227 )và được ĐGH ban cho đặc ân: Tín hữu nào thành tâm thống hối, đến kính viếng nhà nguyện dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô tại Portiuncula này thì được ơn đại xá. Và người ta hay gọi theo cách dân gian là: Ơn toàn xá “Portiuncula”.

Ngày 15/5/1892, đặc ân “Portiuncula” đã được Đức Giáo hoàng Leo XIII (triều đại những năm 1878 – 1903) phổ biến rộng rãi tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, kể cả nhường cho các tín hữu đã qua đời, bằng cách thăm viếng một nhà thờ giáo xứ hay một nhà nguyện do các tu sĩ dòng Phanxicô trông coi.

Ơn đại xá này ban một năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Portiuncula, tức là ngày 2 tháng 8 mỗi năm.

Về sau ơn này được mở rộng trên khắp thế giới.

Vì thế, từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Và đã có lần Nguyên Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã trả lời cho khách hành hương và Giáo dân tại Rôma về Ơn Đại Xá Portiuncula trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 02/08/2009 như sau:

“Hôm nay chúng ta chiêm ngắm nơi thánh Phanxicô thành Assisi tình yêu thương nồng cháy đối với ơn cứu rỗi của các linh hồn, mà mỗi linh mục phải luôn luôn nuôi dưỡng.

Ơn Toàn xá này là do thánh Phanxicô đã xin Đức Giáo Hoàng Onorio III hồi năm 1216 ban cho các tín hữu. Lý do để xin ơn này là do sau một thị kiến, trong đó thánh nhân thấy mình đang cầu nguyện trong ngôi nhà thờ nhỏ Porziuncola. Và trong thị kiến đó, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nhân trong vinh quang, bên phải có Trinh Nữ Maria và nhiều Thiên Thần. Chúa xin thánh nhân bày tỏ một nguyện ước và thánh Phanxicô đã khẩn nài Chúa ban ‘ơn tha thứ rộng rãi và quảng đại’ cho tất cả những ai đã thống hối xưng tội và đến cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện nhỏ này.

Vì thế, trong tháng 8 này cũng là dịp kỷ niệm ‘Ơn tha tội Assisi’, mà thánh Phanxicô đã xin được cho tín hữu từ Đức Giáo Hoàng Onorio III.

Được Đức Giáo Hoàng Onorio III chấp thuận, thánh Phanxicô không đợi có tài liệu viết nào, mà chạy ngay về Assisi và đến nhà nguyện Porziuncola báo tin vui cho dân chúng. Ngài nói: ‘Hỡi anh chị em, tôi muốn gửi tất cả mọi người lên Thiên Đàng!’.

Và sau đó ngày 15/5/1892, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã phổ biến rộng rãi ban đặc ân ‘Portiuncula’ (ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ) trong lễ này.

Kể từ đó, từ giữa trưa ngày mùng 1 cho đến nửa đêm ngày mùng 2 tháng 8, tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, kể cả cho các tín hữu đã qua đời, bằng cách thăm viếng một Nhà thờ Giáo xứ hay một Nhà thờ do các tu sĩ Phanxicô trông coi.”

Tổng hợp các nguồn tin: Nt. T. Ngọc Lễ, O.P
Nguồn: Đaminh Thánh Tâm