Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 14/08/2018: Người lớn nhất Nước Trời

print