Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật II PS & Lễ Truyền Tin

print

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật II PS

Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

 

Nhập lễ: Xin lòng Chúa thương xót:

 

Đáp ca- TV 117:

 

Dâng lễ: Của lễ tình yêu:

 

Hiệp lễ 1.Tôn vinh lòng Chúa thương xót:

 

Hiệp lễ 2. Chúa vẫn trọn tình thương:

 

***

THÁNH CA PHỤNG VỤ LỄ TRUYỀN TIN 25 THÁNG 3

Nhập lễ : Trinh Nữ đầy ân phúc :

Đáp ca : TV 39 :

Dâng lễ : Với Mẹ con dâng :

Hiệp lễ : Chúa đã làm người :

Kết lễ : Xin vâng như Mẹ: