Thánh Ca trong Phụng Vụ Thánh Lễ (PDF) – Lm Pet Tri Văn Vinh

print

Thánh Ca trong Phụng Vụ Thánh Lễ (PDF) – Lm Pet Tri Văn Vinh

LINK TẢI VỀ:
 
 

 

LINK TẢI VỀ:

Hiệp lễ

1-Kinh lạy Cha
2-Chua moi chung ta
3-Dâng cung đàn
4-Thương xót như Chúa Cha
5-Về bên Chúa
6-Xin sai thợ gặt
7-Tuyên xưng đức tin 2

 

LINK TẢI VỀ:

Kết lễ

1-Thánh lễ xong
2-Tạ ơn Chúa
3-Làm nhân chứng
4-Đây lễ vừa xong
5-Thánh lễ đã hết
6-Cùng với Chúa