Thánh Ca trong Phụng Vụ Thánh Lễ (PDF) – Lm Pet Tri Văn Vinh

print

Thánh Ca trong Phụng Vụ Thánh Lễ (PDF) – Lm Pet Tri Văn Vinh

LINK TẢI VỀ:
 
 

 

LINK TẢI VỀ:

Hiệp lễ

1-Kinh lạy Cha 2-Chua moi chung ta 3-Dâng cung đàn 4-Thương xót như Chúa Cha 5-Về bên Chúa 6-Xin sai thợ gặt 7-Tuyên xưng đức tin 2

 

LINK TẢI VỀ:

Kết lễ

1-Thánh lễ xong 2-Tạ ơn Chúa 3-Làm nhân chứng 4-Đây lễ vừa xong 5-Thánh lễ đã hết 6-Cùng với Chúa