The Little Catechism of curé of Ars – Bài 23: Linh mục

print

23. Linh mục

Chức vụ linh mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh mục không phải cho bản thân mà cho mọi người.

Thánh Gioan Maria Vianney

 

Hôm nay chúng ta suy niệm về Bí tích Truyền Chức Thánh. Bí tích này mới nghe tưởng chừng như không liên hệ gì đến giáo dân, nhưng lại là Bí tích liên hệ đến hết mọi người. Bí tích này nâng người ta lên đến Thiên Chúa. Với Bí tích này, Linh mục được giữ vai trò của Thiên Chúa, được nắm giữ mọi quyền phép của Thiên Chúa. “Hãy đi” Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các Linh Mục: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Tất cả mọi quyền lực trên trời dưới đất được trao cho Thầy. Hãy đi, giảng dạy cho mọi người trên cùng cõi trái đất. Ai nghe các con là nghe Ta, ai coi thường các con là coi thường Ta!” Khi Linh Mục tha tội, ngài không nói: “Thiên Chúa tha tội cho con.” Mà ngài nói: “Ta tha tội cho con.” Nơi nghi thức Thánh Thể ngài không nói: “Này là Mình Chúa.” Mà ngài nói: “Này là Mình Ta.” Ôi cao cả thay chức vụ Linh Mục!

 

Thánh Bênarđô nói rằng tất cả mọi sự đều đến với chúng ta qua Mẹ Maria; và chúng ta cũng có thể nói rằng tất cả mọi sự: hạnh phúc, ân sủng và những quà tặng từ trời đều đến với chúng ta qua Linh Mục. Nếu chúng ta không có Bí tích Truyền Chức Thánh, chúng ta sẽ không có Chúa Giêsu Thánh Thể. Ai đặt Chúa trong Nhà Tạm? Linh Mục. Ai đón nhận linh hồn chúng ta vào đời sống đức tin? Linh Mục. Ai nuôi dưỡng, tăng sức mạnh cho linh hồn trên đường đời lữ thứ này? Linh Mục. Ai chuẩn bị linh hồn trong giờ lâm tử trước khi ra trước tòa Chúa? Linh Mục. Và nếu linh hồn chết trong tội, mất đi sự sống thần linh của Thiên Chúa, ai sẽ làm cho nó sống lại, ai đem lại bình an và niềm vui cho nó? Linh Mục, luôn luôn là Linh Mục. Các con không thể nào nhận được phúc lành nào mà không cần đến Linh Mục.

 

Giá như các con đến xưng tội với Đức Mẹ hay với một Thiên Thần, liệu các ngài sẽ giải tội cho các con không? Không! Các ngài sẽ trao ban cho con Mình Máu Thánh Chúa không? Không! Đức Mẹ không thể khiến Con Chí Thánh của mình ngự xuống trong Thánh Thể. Hay có hàng trăm ngàn Thiên Thần ở đó, nhưng các ngài không tha tội cho các con được. Nhưng đơn giản chỉ có một Linh Mục thì lại khác, ngài có thể làm được các điều đó; ngài có thể nói với con: “Hãy đi bình an. Cha tha tội cho con!” Ôi cao quý thay Thánh Chức Linh Mục! Linh Mục sẽ không thể hiểu được Thánh Chức của mình cho đến khi lên Thiên Đàng. Nếu Linh Mục có thể hiểu được khi ở thế gian, ngài sẽ chết mất; không phải vì sợ hãi, nhưng chết vì tình yêu. Còn có rất nhiều ơn lành khác ích lợi cho chúng ta mà Thiên Chúa muốn ban qua tay các Linh Mục. Đứng trước ngôi nhà chứa đầy vàng bạc châu báu mà không có ai mở cửa thì có ích gì? Linh Mục có trong tay chìa khóa mở các kho tàng trên trời; chính ngài là người mở cửa, là người quản gia cai quản, là người phân phát kho tàng của Thiên Chúa. Không có Linh Mục, cái chết và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ trở nên vô ích. Hãy nhìn xem những anh chị em lương dân, cái chết của Chúa có đem lại lợi ích gì cho họ không? Tiếc thay! Họ chẳng được dự phần vào ơn phúc cứu rỗi, họ chẳng có Linh Mục đem Mình Thánh Chúa đến cho linh hồn họ!

 

Chức vụ Linh Mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh mục không phải cho bản thân mà cho mọi người. Sau Thiên Chúa, Linh Mục là cao cả nhất. Cứ bỏ một giáo xứ hai mươi năm vắng Linh Mục mà xem, người ta sẽ thờ lạy các tà thần ngay. Sẽ không có Thánh Lễ, không có Chúa trong Nhà Tạm, vậy người ta sẽ làm gì ở nhà thờ? Lúc ấy người ta sẽ nói thôi cứ ở nhà cầu nguyện vậy! Khi người ta muốn hủy diệt đạo thánh Chúa, họ chỉ cần tấn công các Linh Mục, vì họ biết rằng không có Linh Mục thì không có đạo giáo.

Khi chuông nhà thờ gọi con đến, nếu có ai hỏi: “Bạn đi đâu vậy?”

Các con có thể trả lời: “Tôi đi nuôi linh hồn tôi.”

Nếu ai chỉ vào Nhà Tạm và hỏi: “Cái cửa bằng vàng kia là gì vây?”

Các con có thể trả lời: “Đó là kho chứa lương thực nuôi dưỡng linh hồn tôi.”

“Thế ai có chìa khóa?” “Linh Mục.”

“Và lương thực ấy là gì vậy?” “Mình và Máu cao quý của Thiên Chúa.”

 

Ôi Thiên Chúa! Chúa yêu thương chúng con nhiều quá! Các con đã thấy uy quyền của Linh Mục chưa? Lời nói của Linh Mục làm cho bánh trở nên Chúa thật. Điều đó còn vĩ đại hơn cả việc tạo dựng nên thế giới này nữa. Có người hỏi rằng: “Có phải thánh nữ Philomena vâng lời cha xứ họ Ars không? Thực tế, thánh nữ có vâng lời ngài, vì Thiên Chúa cũng vâng lời ngài.

 

Nếu cha gặp một Linh Mục và một Thiên Thần, cha sẽ chào vị Linh Mục trước Thiên Thần. Vì Thiên Thần là bạn hữu của Thiên Chúa, còn Linh Mục là hiện thân của Thiên Chúa. Thánh Têrêsa đã hôn lên những dấu chân của Linh Mục đi qua, Các Tông Đồ vui sướng biết bao sau khi Chúa Giêsu phục sinh, khi nhìn thấy vị Thầy mà họ rất mực yêu thương. Các Linh Mục cũng phải vui mừng như vậy, khi nhìn thấy Thiên Chúa trên đôi tay của mình trong Thánh Lễ.

 

Khi các con nhìn thấy Linh Mục, các con hãy nói: “Đây là người làm cho tôi trở nên con cái Thiên Chúa, là người mở cửa Thiên Đàng cho tôi qua Bí tích Rửa Tội; là người tha thứ cho tôi sau khi tôi phạm tội; là người đem thức ăn đến bồi dưỡng linh hồn tôi.”

Khi đến nhà thờ các con có thể nói: “Có gì ở trong đó?” “Thánh Thể Chúa.”

“Tại sao Người ngự ở đó?” “Bởi ví có Linh Mục ở đó dâng lễ tế tạ ơn.”

 

Các Thánh Tông Đồ vui mừng biết bao về những gì cảm nghiệm được sau biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu, lúc nhìn thấy vị Thầy mà họ hằng thương mến! Linh Mục cũng phải có cảm nghiệm vui mừng ấy lúc nhìn thấy Chúa, Đấng mà ngài đang nắm trong tay. Những vật nào chạm đến ly uống nước của Đức Mẹ và Chúa Giêsu dùng xưa kia người ta còn coi đó là bảo vật, nhưng các ngón tay của Linh Mục đã đụng đến Thân Thể đáng kính của Chúa Giêsu, đã nhúng sâu vào trong chén Thánh chứa đựng Máu Thánh Chúa thì còn quý trọng biết bao nhiêu? Mỗi khi các con gặp Linh Mục, các con hãy nghĩ đến Chúa Giêsu, vì Linh Mục chính là hiện thân của Chúa Giêsu.