Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

print

Chu toàn bổn phận

  Giuse đem Chúa Hài Nhi

Thoát tay Hêrốt toan đi giết Người

Biết bao khổ cực chông gai

Chu toàn bổn phận Chúa sai can trường.”

st

 Về Quê

 Người ta nghe tiếng oán than

Rakel khóc lóc than van con mình

Vì con bà chết tội tình

Ngây thơ bé bỏng thân hình nát tan.

 

Đến khi Vua mới đăng quang

Thiên thần báo mộng lên đường về quê

Lại về xứ cũ Galilê

Giuse lao động  miền quê âm thầm.

Hoa Xanh