Thông  báo Hội  Diễn  Thánh  Ca  2018

print

BAN THÁNH NHẠC

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Thông  báo

Hội  Diễn  Thánh  Ca  2018

 Kính gởi:                       

                             Quý Cha Quản hạt

                             Quý Cha Phụ trách Thánh Nhạc các Giáo Hạt,

 

         Để khích lệ tinh thần và tạo dịp giao lưu học hỏi cho các Ca đoàn trong Giáo Phận,

 Ban Thánh Nhạc chúng con xin thông báo ngày Hội diễn Thánh ca năm 2018.

1-Chủ đề : Mùa Vọng và Giáng Sinh

2-Thời gian :  7 giờ  ngày  14 – 12 – 2018

 3-Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ

4-Thành phần tham dự :  – Mỗi hạt 2 ca đoàn.

                                         – Các Nhà Dòng trong Giáo Phận.

                                         – Các Ca sĩ  ở Thành phố

Ngoài ra, có Ca Đoàn nào muốn tham gia thì chúng con kính mời.

                    Xin Quý Cha thông báo trong Hạt, để Quý Cha sắp xếp và thông báo cho chúng con biết tên Họ Đạo tham dự và tên bài hát sẽ biểu diễn.

                    Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha.

                    

                                                            Cần Thơ  ngày  1 – 11 – 2018.

                                                  Đại diện Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Cần Thơ

                                                            Linh mục Phêrô Tri văn Vinh