Ý Cầu Nguyện Của ĐGH Tháng 9/2020: Tôn Trọng Các Tài Nguyên Trái Đất

print

Chúng ta đang vắt cạn các nguồn lực của trái đất. Chúng ta vắt cạn hành tinh của chúng ta như vắt một trái cam.
 
Các quốc gia, các nhà thương mại đến từ phía bắc của địa cầu đã làm giàu cho chính họ bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên ở miền nam, tạo nên một “món nợ về mặt môi sinh.” Ai sẽ phải trả món nợ này?
 
Hơn nữa, “món nợ môi sinh” này ngày một gia tăng khi có rất nhiều quốc gia đi đến các quốc gia khác để làm những điều mà họ không bao giờ được phép làm tại đất nước của mình.
 
Điều này thật vô nhân đạo. Hôm nay, chứ không phải ngày mai; hôm nay, chúng ta phải chăm sóc Thụ tạo một cách có trách nhiệm.
 
Chúng ta cùng cầu nguyện để các tài nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Không bị tước đoạt; nhưng được chia sẻ.
 
Phút cầu Nguyện Vatican News 28/8/2020
 
 
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/podcast/vietnamese-program/2020/08/radio-vatican-ti-ng-viet-ngay-28-08-2020.html